Održano predavanje o e-učenju

Održano predavanje o e-učenju

25.04.2019 19:06:35

800

800

25.04.2019 19:06:35

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održani su predavanje pod nazivom „E-učenje sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje“ i „ABC radionica dizajna nastave“. Predavanje i radionica su dio Strategije razvoja SUM-a i Akcijskog plana za kalendarsku 2019. godinu.

Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc. dr. sc. Marko Odak je istaknuo da je e-učenje integralni dio procesa obrazovanja koji doprinosi kvaliteti obrazovanja koje se temelji na ishodima učenja sa studentima u središtu obrazovnog procesa.

"Sustav za e-učenje na razini Sveučilišta već je dostupan, a u završnoj je fazi priprema portala za e-učenje za nastavno osoblje. Uz potporu partnerske institucije SRCA, pripremljeni su tečajevi za nastavnike o kojima će se nastavno osoblje detaljnije upoznati na radionicama", objasnio je Odak.

Sandra Kučina Softić, dipl. ing., pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu govorila je o iskustvu u SRCU, o sustavu e- učenja kao i o svim prednostima i mogućnostima koje takav sustav pruža.

E-učenje u najširem mogućem smislu je svako podučavanje i učenje uz upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija s ciljem da ICTS unaprijedi proces obrazovanja i poveća kvalitetu rezultata obrazovnog procesa. Ono nije zamjena za učenje ali itekako omogućava ostvarivanje novih uloga u obrazovnom procesu te uporabu tehnologija cjeloživotnoga učenja.

„Iako se često susrećem s nastavnicima koji smatraju da dolaskom tehnologije oni zapravo gube svoju ulogu, mislim da tehnologije neće zamijeniti ljude“, na kazala je Kučina Softić.

Kučina Softić je istaknula kako je bitno u mnoštvu informacija pronaći onu koja je dobra i kvalitetna, jer smo okruženi s toliko informacija da više nije jednostavno pronaći onu koja je kvalitetnija od ostalih.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Svečanom sjednicom Senata, Sveučilište u Mostaru obilježilo je 46. obljetnicu postojanja i djelovanja. Da je ovaj dan važan i poseban za Sveučilište u Mos...


- Biti počasnim doktorom Sveučilišta u Mostaru velika je čast i privilegija. Čast, jer Vaš osobni rad u području znanosti i širenju znanstvenih kru...


Svečana promocija 27 doktora znanosti održana je u Sveučilišnoj galeriji u Kampusu Rodoč. Ovaj događaj predstavlja važan trenutak u životima novih doktora znanos...