Održano predavanje Zorana Civadelića na temu "Smart Kampus"

Održano predavanje Zorana Civadelića na temu "Smart Kampus"

Održano predavanje Zorana Civadelića na temu "Smart Kampus"

Održano predavanje Zorana Civadelića na temu "Smart Kampus"

19.02.2020 18:00:46

378

378

19.02.2020 18:00:46

Predavanje Zorana Civadelića iz tvrtke Ericsson NIkola Tesla na temu "Smart Kampus" održano je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Predavanje je organizirao Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru - SUMIT koji navedeni projekt izvodi u suradnji s Ericsson Nikola Tesla i HT Eronet.

Osim samog projekta "Smart Campus uz pomoć NB-IoT tehnologije, putem mreže HT Eronet-a" studentima je pojašnjeno na koji način mogu sudjelovati i doprinijeti projektu kao i koje koristi studenti mogu imati od istog. Poseban naglasak je stavljen na razvijanje praktičnih znanja i upoznavanja sa suvremenim tehnologijama kako bi se studente što bolje pripremilo na današnje tržište rada. Predavanju su prisustvovali studenti Računarstva i Elektrotehnike sa Fakulteta Strojarstva, Računarstva i Elektrotehnike, studenti Informatike sa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i studenti Informacijskih znanosti sa Filozofskog fakulteta. Studenti studija Informatike u Orašju su također mogli pratiti predavanje online.

Sljedeća aktivnost u sklopu projekta "Smart Campus uz pomoć NB-IoT tehnologije, putem mreže HT Eronet-a" je organizacija prezentacije rješenja za Pametni parking gdje će studenti za mjesec dana prezentirati vlastita rješenja. Mentoriranje je omogućeno uz pomoć tvrtke Ericsson i SUMIT-a.

Loading...


Medicinski fakultet je na platformu e-učenja u sustavu SUMARUM postavio sve kolegije ljetnog semestra za ak.2019/2020 godinu. Svi studenti,  Medicine (361), Dental...


Ubrzo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju zbog širenja koronavirusa COVID-19 i u Bosni i Hercegovini je prekinut klasični ...


Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru s IT Centrom SUM organizira pripreme za upis na fakultet za sve maturante srednjih škola koje rade po nastavnom plan...