Okrugli stol na SUM-u: Prevencija i suzbijanje korupcije jedan je od stupova modernog i demokratskog društva

Okrugli stol na SUM-u: Prevencija i suzbijanje korupcije jedan je od stupova modernog i demokratskog društva

19.07.2023 15:50:11

1122

1122

19.07.2023 15:50:11

„Borba protiv korupcije u obrazovanju - izazovi i prilike" bila je tema okruglog stola održanog na Sveučilištu u Mostaru, kojega je uz Sveučilište organizirala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), uz financijsku podršku Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC).

„Sve ideje koje imate, a potencijalno ih ne možete ispuniti u drugim sustavima, Sveučilište u Mostaru vam je otvoreno za testiranje i promociju svih ideja koji dolaze s aspekta kojega vi kao Agencija vodite“, istaknuo je rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić u uvodnom obraćanju uz isticanje važnosti ovog okruglog stola u stvaranju svijesti o korupciji u obrazovanju te potrebi za zajedničkim naporima u njenoj prevenciji i suzbijanju.

Elvis Kondžić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine kazao je kako je svakome kome je stalo da ima snažnu društvenu zajednicu i da ojača stup na kojem se gradi moderna, demokratska i pravična država mora se aktivno angažirati u suzbijanju uzroka korupcije. Također je dodao kako je izuzetno važno jačati partnerstvo s akademskom zajednicom, a najbitnije od svega da iz ovog okruglog stola proiziđu najbolje prakse koje su primjenjive, kako bi se stvorili učinkoviti mehanizmi za sprječavanje korupcije.

„Ove godine proslavljamo 20. godišnjicu UN-ove konvencija za borbu protiv korupcije. Upravo ova radionica nam pomaže da pogledamo koliko je napretka postignuto, a što se još treba uraditi u  Bosni i Hercegovini. Jedna od najbitnijih oblasti našeg fokusa je obrazovanje, a to nas potiče da i dalje moramo nastaviti raditi na temi obrazovanja, da moramo obučiti mlade, da im damo sve što je potrebno, u smislu znanja i vještina koje će oni koristiti u svom životu u budućnosti“, kazao je Koen Marquering iz Ureda Ujedinjenih Naroda za droge i kriminalitet (UNODC).

Uvodno izlaganje o značaju borbe protiv korupcije u obrazovanju, odnosno o GRACE Inicijativi imala je Bianca Kopp, službenica UNODC za kazneno pravosuđe i prevenciju kriminala.

Cilj ovog događaja bio je analizirati i raspravljati o izazovima i prilikama u suzbijanju korupcije u obrazovnom sustavu te identificirati konkretne mjere i strategije za prevenciju i suzbijanje korupcije u tom sektoru. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici sveučilišta, obrazovnih institucija, vladinih agencija, civilnog društva i stručnjaci iz područja borbe protiv korupcije.

U radnom dijelu sudionici su predstavili različite perspektive, prakse i iskustva u dizajniranju i implementaciji inicijativa/projekata za borbu protiv korupcije u obrazovanju, kao i izgradnji partnerstava i mreža za unaprjeđenje borbe protiv korupcije u obrazovanju.

Održavanje okruglog stola o borbi protiv korupcije u obrazovanju predstavlja važan korak prema stvaranju integritetnog i transparentnog obrazovnog sustava. Kroz suradnju između sveučilišta, institucija i organizacija, očekuje se daljnji napredak u suzbijanju korupcije i osiguranju pravednosti i kvalitete u obrazovanju, a Sveučilište je najavilo daljnje aktivnosti koje će poduzeti kako bi implementiralo preporuke iznesene tijekom događaja.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Visoka delegacija iz Narodne Republike Kine, predvođena Guo Chengyan, zamjenicom direktora Nishan Svjetskoga centra za konfucijanske studije, glavnom tajnicom Kineske k...


New Ways of Thinking About Internationalization Through Innovations in Technology naziv je 4. međunarodnog Erasmus+ Staff Week-a koji će se ove godine održati ...


Javna rasprava o nastavnome planu i programu diplomskoga sveučilišnog studija na daljinu Primjena umjetne inteligencije okupila je brojne zainteresirane...