Otvorena izložba pod nazivom „Marin Getaldić - pogled u novo doba“

Otvorena izložba pod nazivom „Marin Getaldić - pogled u novo doba“

Marija Bago

30.05.2019 14:30:32

112

Marija Bago

112

30.05.2019 14:30:32

Izložba prof. dr. sc. Marijane Borić u povodu 450. godišnjice rođenja hrvatskoga znanstvenika “Marin Getaldić – pogled u novo doba” otvorena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivica Musić je istaknuo kako nije dovoljno poznata hrvatska kulturna baština, a ovom izložbom želimo više saznati kako o njoj tako i o velikanu Getaldiću.

Prema riječima autorice prof. dr. sc. Marijane Borić, Getaldić je smatrao matematiku znanošću koja najpreciznije opisuje svijet. „Vjeruje u primjenu pokusa, kao praktičnog aspekta znanosti, kojeg potom treba matematički provjeriti i dokazati”, rekla je Borić.

Marin Getaldić je najistaknutiji hrvatski matematičar i fizičar na prijelazu iz XVI. u XVII. stoljeće. Rođen je 1568. u dubrovačkoj plemićkoj obitelji, kojoj se rodoslovlje može pratiti od druge polovice XIII. stoljeća. Preminuo je 1626. u Dubrovniku.

Organizatori su Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Republike Hrvatske. Izložba je dio projekta Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu voditeljice prof. dr. sc. Marijane Borić.

Loading...


Skupina japanskih i korejskih studenata predvođenih prof. Taro Tsukimurom (Doshisha University Kyoto, Japan) je u sklopu studijskog putovanja po Europi posjetila Ekonomski fakultet Sveučiliš...


Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) organizira dvodnevni tečaj „Osnove rada u sustavu za e-učenje“ za nastavno osoblje koji će se održati u srijedu ...


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić dodijelio je plaketu rektoru Sveučilišta Matej Bel doc. Ing. Vladimíru Hiadlovskom za izniman doprinos razvoju Sveučili&s...