Otvorene prijave za doktorski studij na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland

Otvorene prijave za doktorski studij na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland

Otvorene prijave za doktorski studij na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland

Otvorene prijave za doktorski studij na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland

Marija Bago

05.07.2019 14:00:40

403

Marija Bago

403

05.07.2019 14:00:40

Na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland (University of Applied Sciences Burgenland), Eisenstadt, Austrija u tijeku je proces prijave na Međunarodni zajednički prekogranični doktorski studij međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta (The International Joint Cross-Border PhD Programme in International Economic Relations and Management).

Zajednički doktorski studij je jedinstveni program doktorske prekogranične suradnje koji se fokusira na zemlje Srednje i Istočne Europe i sa svojom strukturom i organizacijom usporediv je s najboljim doktorskim programima prekogranične suradnje unutar EU.

Trajanje studija je najmanje šest semestara/tri godine. Školarinu određuje Konzorcij i podliježe promjeni svake akademske godine prema školarinama odgovarajućih partnerskih sveučilišta. Službeni jezik je engleski, a po završetku stječe se akademski stupanj, doktorat iz međunarodnih odnosa i menadžmenta. Krajnji rok za prijavu je 31. srpnja 2019. godine. Aplikacijski obrazac kao i cijela procedura prijave se može preuzeti na linku.

Također, na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austrija u tijeku je i proces prijave na Međunarodni zajednički prekogranični interdisciplinarni doktorski program u obrazovnim i komunikacijskim znanostima (International Cooperative Cross-Border Interdisciplinary Doctoral Programme in Educational & Communication Sciences)  u kojem zajednički sudjeluju: Sveučilište Ljubljana, Pedagoški fakultet, Međunarodno sveučilište Burch Sarajevo, Sveučilište u Mostaru i Sveučilište Sjever.

Trogodišnji doktorski studij, istraživački je program koji osigurava izbor za obrazovne, STEAM stručnjake i komunikacijske stručnjake koji žele primijeniti znanje i akademske vještine na suvremene probleme na svom radnom mjestu.

Školarinu određuje Konzorcij i podliježe promjeni svake akademske godine prema školarinama odgovarajućih partnerskih sveučilišta. Službeni jezik je engleski, a po završetku stječe se akademski stupanj - Doktor znanosti u obrazovnim znanostima (izdana od strane partnerskih sveučilišta).

Krajnji rok za prijavu je 31.srpnja 2019. godine. Aplikacijski obrazac kao i cijela procedura prijave se može preuzeti na linku.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć.

Loading...


U Hrvatsome domu hercega Stjepana Kosače svečano su promovirana 42 diplomanda Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomi...


Studentski izbori za akademsku 2019./2020. godinu održani su danas kada su svi studenti Sveučilišta u Mostaru mogli izići na biračka mjesta svoga matičnog fakulteta te dati svoj glas onom ka...


Senat Sveučilišta u Mostaru na redovitoj sjednici razmatrao je prijedlog Statuta Sveučilišta. Nakon  opsežne i konstruktivne javne rasprave jednoglasno je usvojen prijedlog Statu...