Otvorene su prijave za Međunarodni Akademski Seminar: Assure your quality

Otvorene su prijave za Međunarodni Akademski Seminar: Assure your quality

21.04.2022 16:28:04

573

573

21.04.2022 16:28:04

Udruženje studenata  Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru  - BEST Mostar organizira međunarodni akademski seminar “Assure your quality”, koji će se održati u Mostaru od 09.05. do 18.05.2022. godine.

Za vrijeme akademskog seminara studenti će imati priliku da unaprijede vještine iz područja osiguranja kvalitete (Quality assurance). Sudionici će biti u mogućnosti da razumiju korelaciju ručnog i automatiziranog testiranja, te važnosti QA u razvoju softvera. Studenti ovog akademskog seminara će dobiti vještine stjecanja uvida u to kako se provodi testiranje softvera, te praktičnih vrijednosti kroz radionice. Osiguranje kvaliteta (QA) je svaki sistematski proces utvrđivanja da li proizvod ili usluga ispunjava određene zahtjeve. Sudionici će upoznati i steći vještine osnovnog toka rada QA inženjerskog testiranja. Kroz predavanja i radionice sa stručnjacima iz oblasti Quality Assurance, sudionici će steći osnovno znanje vezano za ovu temu, a na kraju seminara će raditi završni ispit ispred stručne komisije. Seminar će se sastojati od 24 radna sata, što iznosi otprilike 1 ECTS bod. Studenti ovog akademskog seminara će dobiti vještine stjecanja uvida u to kako se provodi testiranje softvera, te praktičnih vrijednosti kroz radionice.

Prijave za akademski seminari su otvorene, a istu imate na ovom linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmoswr9g__szXcnBBDPO8TcYQe-5vKhpyBksxATweRzNt0eA/viewform .Tokom 9 dana na akademskom seminaru će sudjelovati 20 studenata s Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru te također 20 studenata s raznih univerziteta iz cijele Europe. Ovo je odlična prilika za njih da upoznaju različite kulture i da dožive punu ljepotu našeg grada i okoline iz prve ruke. Pored akademskog dijela, sudionike očekuje i kulturno-društveni aspekt koji će ih upoznati s Mostarom i njegovom okolinom, pogotovo turističke destinacije poput Boračkog jezera gdje ih vodimo na takozvani weekend trip.

“Assure your quality” je sedmi u nizu tečajeva koji naš BEST – Mostar organizira tako da bismo mogli reći da nam je ovo postala tradicija. Na ovaj način naša organizacija  nastoji da ispuni ciljeve same organizacije: pružanje komplementarne edukacije, pružanje podrške u razvoju poslovne karijere i učešće studenata u razvoju edukacijskog procesa.

BEST Mostar je prva i jedina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je postala član Europske organizacije studenata tehnike – BEST (Board of European Students of Technology), koja djeluje na 90 univerziteta u 32 države Europe. BEST je volonterska, neprofitna i apolitička studentska organizacija koja stalno raste.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Svečanom sjednicom Senata, Sveučilište u Mostaru obilježilo je 46. obljetnicu postojanja i djelovanja. Da je ovaj dan važan i poseban za Sveučilište u Mos...


- Biti počasnim doktorom Sveučilišta u Mostaru velika je čast i privilegija. Čast, jer Vaš osobni rad u području znanosti i širenju znanstvenih kru...


Svečana promocija 27 doktora znanosti održana je u Sveučilišnoj galeriji u Kampusu Rodoč. Ovaj događaj predstavlja važan trenutak u životima novih doktora znanos...