Početak nastave na TRAIN + programu usavršavanja nastavnoga osoblja na Sveučilištu u Mostaru

Početak nastave na TRAIN + programu usavršavanja nastavnoga osoblja na Sveučilištu u Mostaru

06.03.2024 12:22:33

1022

1022

06.03.2024 12:22:33

Početak novoga semestra označio je početak novoga ciklusa TRAIN+ programa, usavršavanja nastavnoga osoblja na Sveučilištu u Mostaru u organizaciji Akademije SUM i Službe za ljudske potencijale, koji su do sada uspješno završila 183 nastavnika i vanjska suradnika na Sveučilištu u Mostaru. 

Sveučilište u Mostaru već četvrtu akademsku godinu provodi Program cjeloživotnoga učenja u području pedagoškoga obrazovanja i jačanja kompetencija nastavnoga osoblja Sveučilišta u Mostaru. Program je namijenjen nastavnicima u zvanju asistenta, višega asistenta i docenta koji izvode nastavu na Sveučilištu u Mostaru, a sastoji se od modula iz područja pedagoških, znanstveno-istraživačkih, komunikacijskih, projektnih, organizacijskih i poduzetničkih kompetencija. Predavači modula su nastavnici Sveučilišta u Mostaru, a nastava se izvodi uživo kroz četiri obvezna i pet izbornih modula. 

Novi ciklus TRAIN+ programa za akademsku 2023./2024. godinu započeo je prvim modulom "Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju" za 48 nastavnika. Tijekom dva mjeseca oni će odslušati sve module programa.

TRAIN+ program usavršavanja nastavnoga osoblja na Sveučilištu u Mostaru usvojen je u skladu sa zaključkom Rektorskoga zbora BiH da će se standardizirani i ujednačeni program usavršavanja nastavnoga osoblja implementirati na sva javna sveučilišta u BiH, pod nazivom TRAIN+, koji ima za cilj unapređenje znanja i vještina nastavnoga osoblja u tri osnovna područja, obrazovni proces, istraživanje i razvoj komunikacijskih vještina, kroz obvezne i izborne module.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Visoka delegacija iz Narodne Republike Kine, predvođena Guo Chengyan, zamjenicom direktora Nishan Svjetskoga centra za konfucijanske studije, glavnom tajnicom Kineske k...


New Ways of Thinking About Internationalization Through Innovations in Technology naziv je 4. međunarodnog Erasmus+ Staff Week-a koji će se ove godine održati ...


Javna rasprava o nastavnome planu i programu diplomskoga sveučilišnog studija na daljinu Primjena umjetne inteligencije okupila je brojne zainteresirane...