Potpisan sporazum o suradnji s CARNET-om

Potpisan sporazum o suradnji s CARNET-om

Potpisan sporazum o suradnji s CARNET-om

Potpisan sporazum o suradnji s CARNET-om

05.10.2021 14:10:20

496

496

05.10.2021 14:10:20

Rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz potpisali su danas u Rektoratu Sveučilišta u Mostaru Sporazum o suradnji koja se očituju u razmjeni iskustava i najbolje prakse te suradnji u djelatnostima razvoja tehničke infrastrukture, softvera, sigurnosti, kibernetičke sigurnosti, podizanju razine digitalne zrelosti škola i znanstveno-istraživačkim djelatnostima od značaja za akademsku i znanstvenu zajednicu država u kojoj sporazumne strane djeluju. Osim potpisivanja, održan je i radni sastanak na kojem su nazočili Juraj Bilić zamjenik ravnatelja, Darko Parić pomoćnika ravnatelja za računalnu infrastrukturu i servise iz CARNET-a te prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Zdenko Klepić, pomoćnik rektora za informacijske tehnologije i inovacije doc. dr. sc. Tomislav Volarić i Damir Vasilj voditelj Ureda rektora ispred SUM-a.

Dogovoreni su okviri za samovrednovanje digitalne zrelosti škola koje se obavlja putem online upitnika, a sastoji od nekoliko grupa pitanja, a nazivi grupa pitanja predstavljaju područja digitalne zrelosti definiranih Okvirom za digitalnu zrelost:
•    Planiranje, upravljanje i vodstvo
•    IKT u učenju i poučavanju
•    Razvoj digitalnih kompetencija
•    IKT kultura    
•    IKT infrastruktura

Na ovaj način će se napraviti temelj za usporedbu digitalne zrelosti škola koje nastavne planove i programe izvode na hrvatskom jeziku u BiH.

„Nastavit ćemo poticati suradnju i kroz praćenje rada kojim će se omogućiti razvoj znanja i vještina kroz praktični rad studenata SUM-a u CARNET-u, uz mentoriranje od strane CARNET-ovih stručnjaka. Isto tako, omogućit će se CARNET-ovim stručnjacima odlazak na rad na Sveučilište u Mostaru, gdje će kroz sustav praktične nastave dodatno obučavati studente SUM-a za znanja i vještine potrebe tržištu rada u odgovarajućoj sektorskoj industriji“, izjavio je ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET već čitav niz godina sudjeluje u međunarodnim projektima pod nazivom GÉANT (Multi-Gigabit European Academic Network) koje sufinancira Europska unija. CARNET je primljen u GÉANT konzorcij još 2001. godine, kada je pokrenuta prva generacija GÉANT mreže, a u rujnu 2004. godine CARNET se aktivno uključio u rad projekta GÉANT2 i svojim angažmanom bitno doprinio tom projektu i izgradnji te razvoju paneuropske mreže. Putem GÉANT mreže svi CARNET-ovi korisnici (učenici, nastavnici, studenti, profesori, znanstvenici i zaposlenici u ustanovama članicama CARNET-a) ostvaruju direktnu povezanost s više od 50 milijuna svojih kolega iz 40 europskih zemalja te više od 10 000 istraživačkih i obrazovnih ustanova.

Ovim Sporazumom je potvrđena odlična zajednička suradnja na projektu Omega i pripreme za projekte Gama i Moodle, dok su na radnom sastanku također dogovoreni koraci za priključivanje SUMIT-a GÉANT-u.

Loading...


Izložba renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retrospektiva, 1991. – 2021.“ svečano je otvorena...


Klauzure povodom aktivnosti u mandatu novog saziva Senata odvijale su se kroz cijeli tjedan na Sveučilištu u Mostaru, a zaključene su klauzurom na kojoj su razma...


Sveučilište u Mostaru organizira retrospektivnu izložbu renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retros...