Potpisan Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog programa s Vladom Županije Posavske

Potpisan Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog programa s Vladom Županije Posavske

Potpisan Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog programa s Vladom Županije Posavske

Potpisan Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog programa s Vladom Županije Posavske

12.10.2020 14:54:07

451

451

12.10.2020 14:54:07

Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru u okviru radnog posjeta Županiji Posavskoj potpisalo je Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava između SUM-a i Vlade Županije Posavske s ciljem jačanja kapaciteta obrazovnog sustava i osposobljavanja učenika za daljnje školovanje, tržište rada i cjeloživotno učenje.

Sveučilište će na temelju potpisanoga sporazuma školama u Županiji Posavskoj omogućiti e-Maticu - matičnu knjigu u digitalnom obliku, izradu elektroničkog identiteta za učenike i nastavnike, Školarac - sustav za učenje na daljinu, adresu elektroničke pošte za sve korisnike s domenom skole.sum.ba te Cloud server u suradnji s HT Eronetom. Osim toga, SUMIT će osigurati i e-dnevnik te web stranice za sve škole.

Tehničku i organizacijsku realizaciju ovog Sporazuma vodi Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta (SUMIT) dok će Ministarstvo osigurati, tijekom cijelog trajanja ovog Sporazuma, stručne osobe za komunikaciju sa SUMITom. Sporazum je potpisan u vrijeme opasnosti prouzročene korona virusom, a slijedom ranije suradnje uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Vlade Županije Posavske već koristi dio alata na digitalnoj platformi skole.sum.ba.

Pri preuzimanju teksta s web stranice Sveučilišta potrebno je navesti izvor i dodati poveznicu na tekst.
Loading...


Shematski prikaz Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru koji je usvojen na 364. sjednici Senata postavljen je na ustrojbenim jedinicama Sveučili&scaro...


Kolegij dekana Sveučilišta u Mostaru, kojega čine rektor, prorektori i dekani fakulteta, razmatrao je održavanje nastave i druga aktualna pitanja. Uvažavajući sv...


U sklopu obilježavanja Dana Erasmusa 2020 Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru sudjelovao je na online sastanku: Razgovor o Erasmus+ suradnji izmeđ...