Poziv za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o migracijama i identitetu

Poziv za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o migracijama i identitetu

Poziv za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o migracijama i identitetu

Poziv za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o migracijama i identitetu

21.09.2020 09:25:53

255

255

21.09.2020 09:25:53

Sveučilište u Mostaru, kao jedan od suorganizatora, i Institut za migracije i narodnosti organiziraju međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država  (2)“. Konferencija će se održati 9. i 10. prosinca 2020. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te 11. prosinca 2020. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Okvirne teme za izlaganje u Zagrebu :

 • Migracije u doba pandemije uzrokovane COVID 19 virusom
 • Migracije i ekonomija: uzroci i posljedice
 • Migracije i poduzetništvo
 • Prelazak s kune na euro: utjecaj na identitet?
 • Migracije i mediji
 • Prepoznatljivost i brendiranje Republike Hrvatske
 • Percepcija Republike Hrvatske u domaćim i stranim medijima
 • Lokalne, regionalne i globalne migracije
 • Hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu
 • Umrežavanje dijaspore
 • Mogućnosti suradnje hrvatskog iseljeništva s Hrvatskom: kultura, ekonomija, znanost
 • Demografski aspekti iseljavanja
 • Migracije i izbjeglička kriza
 • Nacionalna država i globalne migracije
 • Manjine i nacionalne manjine u suvremenim društvima
 • Ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet Hrvata u BiH
 • Konstitutivnost naroda u BiH
 • Religijski i kulturni identitet
 • Ostale teme.

Okvirne teme za izlaganje u Osijeku (odnose se na pametna sela):

 • Pametna sela: pretpostavka ostanka stanovnika u Republici Hrvatskoj?
 • Digitalna infrastruktura kao temelj pametnih sela
 • Digitalna tehnologija usmjerena na poboljšanje života stanovnika
 • Pametna javna usluga: digitalne javne usluge i tehnologije
 • Pametno uspostavljene mreže gradskog prometa
 • Optimizirana odvodnja i zbrinjavanje otpada
 • Učinkovito upravljanje građevinama
 • Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama
 • Digitalizirano i interaktivno upravljanje selom
 • Usmjerenost na stanovnike
 • Uvođenje suvremenih tehnologija u škole
 • Inovativna poduzetnička rješenja
 • Održiva mobilnost
 • Ostale teme.

Važni datumi:

 • datumi održavanja konferencije: , 10. i 11. prosinca 2020.
 • predaja sažetaka radova (do 300 riječi): listopada 2020.
 • predaja cjelokupnog rada (okvirno 5000 riječi): veljače 2021.
 • rok za uplatu kotizacije (rane prijave): listopada 2020.

Prijave i sažetke slati na e-mail adresu: mi2.konferencija@gmail.com

Dodatne upute:

 • Predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta.
 • Službeni/radni jezici skupa su hrvatski, srpski, slovenski, bosanski, španjolski i engleski.
 • Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, sažetak do 300 riječi i 5 ključnih riječi na jednom od službenih jezika skupa i na engleskom jeziku.
 • Sažetak treba poslati u Wordovom dokumentu, font TNR, veličina 12, jednostrukog razmaka između redaka i odlomaka.
 • Knjiga sažetaka radova bit će tiskana do početka konferencije.
 • Nakon skupa bit će objavljen Zbornik s recenziranim radovima za koji se i ovaj put očekuje da će biti u kategorizaciji a1.
 • Za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju od 50 eura ili 350 kn na račun Instituta: HR7123900011100011476 (Hrvatska poštanska banka), a svrha uplate: kotizacija za MI2 konferenciju.

 

Pri preuzimanju teksta s web stranice Sveučilišta potrebno je navesti izvor i dodati poveznicu na tekst.
Loading...


Shematski prikaz Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru koji je usvojen na 364. sjednici Senata postavljen je na ustrojbenim jedinicama Sveučili&scaro...


Kolegij dekana Sveučilišta u Mostaru, kojega čine rektor, prorektori i dekani fakulteta, razmatrao je održavanje nastave i druga aktualna pitanja. Uvažavajući sv...


U sklopu obilježavanja Dana Erasmusa 2020 Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru sudjelovao je na online sastanku: Razgovor o Erasmus+ suradnji izmeđ...