Preko tisuću e-kolegija otvoreno na Sveučilištu u Mostaru

Preko tisuću e-kolegija otvoreno na Sveučilištu u Mostaru

Preko tisuću e-kolegija otvoreno na Sveučilištu u Mostaru

Preko tisuću e-kolegija otvoreno na Sveučilištu u Mostaru

20.03.2020 17:40:53

1568

1568

20.03.2020 17:40:53

Sveučilište u Mostaru sa svojim SUMIT centrom kontinuirano radi na uspostavljanju i punom funkcioniranju sustava e-učenja za nastavu na daljinu. U samom početku, proglašenju prvih mjera opreza i upozorenja vezanih za pandemiju korona virusa, SUM je formirao Krizni stožer čija je prva odluka bila usvajanje smjernica za nastavu na daljinu. Takvim zaključkom Centar za informacijske tehnologije je sve svoje resurse usmjerio na uspješno funkcioniranje nastave na daljinu.

Prema statistici u SUMARUM-u, sustavu za e-učenje prema podacima zaključno s 19. ožujka u 18:00, sustav je imao 7138 korisnika, od čega je 6637 jedinstvenih studenata te 501 podnositelj zahtjeva za e-kolegij odnosno nastavnik. Ukupno je na upisano na e-kolegije 8578 studenata, a na cijelom Sveučilištu je 1109 otvorenih kolegija. Povećanje broja i kolegija i upisanih studenata zasigurno će rasti kroz svaki dan.

Pojedini fakulteti uz sustav SUMARUM koriste i druge dostupne platforme. Primjerice, Ekonomski fakultet SUM-a već tri godine aktivno koristi sustav Google učionica kojih je trenutno u tekućem ljetnom semestru aktivno 69 koliko i jest kolegija. U sustavu SUMARUM otvorena su 32 kolegija.

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike na sustavu SUMARUM ima otvorenih 5 kolegija. Međutim, na fakultetu se određeni oblici učenje na daljinu primjenjuju već dugi niz godina. To uključuje korištenje FSRE Moodle sustava e-učenja gdje su svi kolegiji (100%) iz nastavnog plana i programa svih studija otvoreni. Pored otvorenih e-predmeta u FSRE Moodle sustavu e-učenja, na fakultetu se za komunikaciju sa studentima koriste GSuite i Microsoft Office 365 paketi alata za obrazovne institucije. Svi studenti imaju Office 365 korisnički račun i službenu fakultetsku e-mail adresu koju koriste u FSRE Moodle sustavu e-učenja, Microsoft Office 365 platformi te u komunikaciji sa nastavnicima.

Uz napomenu kako se podaci iz sata u sat mijenjaju, po broju otvorenih kolegija prednjače Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Filozofski fakultet kao najveće sastavnice Sveučilišta s preko 300 otvorenih kolegija. Građevinski fakultet ima 81 e-kolegij, Pravni fakultet 67 e-kolegija te Agronomski i prehrambeno-tehnološki 41 kolegij. Veliki izazov za online nastavu je fakultetima biomedicinskih znanosti, odnosno Medicinskom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih studija te Farmaceutskom fakultetu čiji se dio nastave veže izravno za zdravstvene ustanove. Međutim i ti fakulteti su pokazali spremnost te je na Medicinskom fakultetu otvoren 51 kolegij, Fakultetu zdravstvenih studija 32 kolegija te Farmaceutskom fakultetu 23 e-kolegija. Akademija likovnih umjetnosti ima otvoreno 49 kolegija usprkos specifičnostima nastave.

Loading...


U organizaciji Studija logopedije Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru održana je prva web konferencija pod nazivom Afazija: Uzroci, Simptomi i Multidis...


Brojne uspješne i profilirane osobe u svojim profesijama stekle su teorijska i praktična znanja na Sveučilištu u Mostaru, a danas ih uspješno primjenjuju na pozicijama u različ...


SUMIT i CARNET na čelu sa voditeljem, doc. dr. Tomislavom Volarićem i pomoćnikom ravnatelja SRCA Miroslavom Milinovićem te Mijom Đerekom i Dubravkom Penezićem održali s...