Prijave za upise na studije SUM-a počinju 28. lipnja

Prijave za upise na studije SUM-a počinju 28. lipnja

Prijave za upise na studije SUM-a počinju 28. lipnja

Prijave za upise na studije SUM-a počinju 28. lipnja

14.06.2021 15:01:44

2640

2640

14.06.2021 15:01:44

Prijave za upise studenata u akademsku 2021./2022. godinu na svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru počinju 28. lipnja i traju do 10. srpnja. Budući studenti mogu predati prijavu za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studije online, dokumentaciju mogu dostaviti poštom ili predati osobno na sastavnicu.

Na mrežnim stranicama svih ustrojbenih jedinica mogu se pronaći informacije vezane za upise i dokumentaciju dok će natječaj za upis studenata u novu akademsku godinu biti objavljen u novom broju sveučilišnih novina Universitas Mostariensis u četvrtak, 17. lipnja, uz izdanje Večernjeg lista BiH.

Na većini studija, koji se nude na SUM-u, upisi se vrše na osnovu uspjeha u srednjoj školi. Studiji na kojima će biti obvezan razredbeni postupak su Studiji slikarstva, grafike i kiparstva na ALU, Studiji edukacijske rehabilitacije i kineziologije na FPMOZ-u, Studiji strojarstva, računarstva i elektrotehnike na FSRE, Studiji sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije, sanitarnog inženjerstva i primaljstva na FZS, Studij farmacije na Farmaceutskom fakultetu, Studij logopedije na FF, Studij arhitekture i urbanizma na GF te Studiji medicine i dentalne medicine na Medicinskom fakultetu. Na drugim studijima provjera znanja će se vršiti samo ako ima zainteresiranih kandidata za upis u statusu redovitih studenata za koje sredstva osigurava Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, u suprotnom će se moći upisivati na temelju općeg uspjeha iz srednje škole i prosjeka ocjena iz relevantnih predmeta.

Sastavnice Sveučilišta u Mostaru su: Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Medicinski fakultet i Pravni fakultet.

Važni datumi:

- Prijave za upis: od 28. lipnja do 10. srpnja 2021.

- Razredbeni postupak (na određenim studijima): od 12. do 17. srpnja 2021.

- Upisi: od 12. do 24. srpnja 2021.

Loading...


Izložba renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retrospektiva, 1991. – 2021.“ svečano je otvorena...


Klauzure povodom aktivnosti u mandatu novog saziva Senata odvijale su se kroz cijeli tjedan na Sveučilištu u Mostaru, a zaključene su klauzurom na kojoj su razma...


Sveučilište u Mostaru organizira retrospektivnu izložbu renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retros...