Prva sjednica novog saziva Senata SUM-a

Prva sjednica novog saziva Senata SUM-a

Prva sjednica novog saziva Senata SUM-a

Prva sjednica novog saziva Senata SUM-a

05.10.2021 12:20:04

1532

1532

05.10.2021 12:20:04

Novi saziv Senata Sveučilišta u Mostaru na početku nove akademske godine 2021./2022. održao je svoju prvu radnu sjednicu na kojoj su izabrani novi prorektori i pomoćnici rektora SUM-a. Na mandat od četiri godine na dužnosti prorektora Sveučilišta u Mostaru imenovani su prof. dr. sc. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Ivo Čolak, prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom i prof. dr. sc. Milenko Bevanda, prorektor za biomedicinu.

Također rektor Sveučilišta u Mostaru imenovao je i pomoćnicu rektora za nastavu, studente i pravna pitanja prof. dr. sc. Vesnu Kazazić, pomoćnika rektora za umjetnost prof. dr. sc. Stjepana Skoku, pomoćnika rektora za informacijske tehnologije i inovacije doc. dr. sc. Tomislava Volarića te pomoćnika rektora za planiranje, nadzor i provedbu epidemioloških mjera prof. dr. sc. Ivana Vasilja. 

Na sjednici Senata usvojena je odluka o izmjeni dosadašnjeg naziva Građevinskog fakulteta SUM-a, koji se od nove akademske godine naziva Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru.

Loading...


Izložba renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retrospektiva, 1991. – 2021.“ svečano je otvorena...


Klauzure povodom aktivnosti u mandatu novog saziva Senata odvijale su se kroz cijeli tjedan na Sveučilištu u Mostaru, a zaključene su klauzurom na kojoj su razma...


Sveučilište u Mostaru organizira retrospektivnu izložbu renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retros...