Rektor Tomić i rektor Kukić razgovarali o aktualnim akademskim pitanjima

Rektor Tomić i rektor Kukić razgovarali o aktualnim akademskim pitanjima

Rektor Tomić i rektor Kukić razgovarali o aktualnim akademskim pitanjima

Rektor Tomić i rektor Kukić razgovarali o aktualnim akademskim pitanjima

28.09.2020 14:05:30

605

605

28.09.2020 14:05:30

Nastavni proces i funkcioniranje sveučilišta/univerziteta, s posebnim osvrtom na epidemiološku situaciju, dio su tema sastanka rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića i rektora Univerziteta u Zenici prof. dr. Damira Kukića održanoga u Mostaru.

Pandemija COVID 19 donijela je brojne izazove pred visokoškolske institucije kada je riječ o održavanju nastave, ali i funkcioniranju cijeloga sustava uključujući nastavno i administrativno osoblje. Pred početak akademske godine, rektori su razmijenili dosadašnje iskustvo te planove za akademsku 2020./2021. godinu.

Osim toga, na sastanku je bilo riječi i o zajedničkim projektima, razmjeni studenata i nastavnika, znanstveno-istraživačkom radu i mogućnostima unaprjeđenja suradnje.

Pri preuzimanju teksta s web stranice Sveučilišta potrebno je navesti izvor i dodati poveznicu na tekst.
Loading...


Shematski prikaz Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru koji je usvojen na 364. sjednici Senata postavljen je na ustrojbenim jedinicama Sveučili&scaro...


Kolegij dekana Sveučilišta u Mostaru, kojega čine rektor, prorektori i dekani fakulteta, razmatrao je održavanje nastave i druga aktualna pitanja. Uvažavajući sv...


U sklopu obilježavanja Dana Erasmusa 2020 Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru sudjelovao je na online sastanku: Razgovor o Erasmus+ suradnji izmeđ...