Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

13.11.2019 15:10:43

217

217

13.11.2019 15:10:43

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić susreo se s zamjenikom ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH Mijom Krešićem uoči njegova predavanja  o pravnom i institucionalnom okviru za borbu protiv korupcije kao preduvjetu napretka BiH.

Korupcija je veliki problem tranzicijskih zemalja, međutim nisu izuzete ni europske države. Rektor Tomić i zamjenik ministra Krešić usuglasili su se da borba protiv korupcije u svim segmentima društva mora biti trajna kategorija i zadaća svih, a akademska zajednica treba prednjačiti na ovim temama. Rektor je naglasio kako će Sveučilište izraditi strateški plan borbe protiv korupcije s posebnim naglaskom na visoko obrazovanje.

Budući da je Bosna i Hercegovina na listama država percepcije korupcije jako loše pozicionirana potrebna je sinergija svih institucija kako bi se napravio određeni pomak u tom području.

Loading...


Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru započeo je program Deutsch Lehren Lernen (DLL - Učenje podučavanja njemačkog). Radi se o programu Goethe-Instituta, a studenti u okviru modula ...


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić primio je predsjednika Hrvatskog kulturnog društva (HKD) Napredak dr. sc. Nikolu Čiču. Sastanku su uz r...


U okviru programa cjeloživotnog učenja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru „Upravljanje i vođenje odgojno-obrazovne ustanove“ počelo je stručno usavršavanje za rav...