Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

Rektor Tomić susreo se sa zamjenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem

13.11.2019 15:10:43

259

259

13.11.2019 15:10:43

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić susreo se s zamjenikom ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH Mijom Krešićem uoči njegova predavanja  o pravnom i institucionalnom okviru za borbu protiv korupcije kao preduvjetu napretka BiH.

Korupcija je veliki problem tranzicijskih zemalja, međutim nisu izuzete ni europske države. Rektor Tomić i zamjenik ministra Krešić usuglasili su se da borba protiv korupcije u svim segmentima društva mora biti trajna kategorija i zadaća svih, a akademska zajednica treba prednjačiti na ovim temama. Rektor je naglasio kako će Sveučilište izraditi strateški plan borbe protiv korupcije s posebnim naglaskom na visoko obrazovanje.

Budući da je Bosna i Hercegovina na listama država percepcije korupcije jako loše pozicionirana potrebna je sinergija svih institucija kako bi se napravio određeni pomak u tom području.

Loading...


4263 virtualne učionice. 4876 nastavnika u sustavu. 2360 Google Meet sastanaka. 2.547.169 pregleda platforme skole.sum.ba. Brojke su to koje prikazuju provedbu online n...


Epidemiološka pravila koja su bila na snazi u vrijeme pandemije, ostala su na snazi kada je u pitanju boravak u zatvorenom prostoru, a odnosi se na nošenj...


Uprava Sveučilišta u Mostaru, uprave i djelatnici fakulteta očistili su kampus od smeća te uklonili posljedice vandalizma koje su posljednjih mjeseci napravljene...