Rektori javnih sveučilišta u BiH razmatrali aktualna akademska pitanja

Rektori javnih sveučilišta u BiH razmatrali aktualna akademska pitanja

Rektori javnih sveučilišta u BiH razmatrali aktualna akademska pitanja

Rektori javnih sveučilišta u BiH razmatrali aktualna akademska pitanja

07.10.2020 14:02:08

554

554

07.10.2020 14:02:08

Rektorska konferencija/zbor BiH danas je u Bihaću na redovitoj sjednici razmatrao realizaciju nastave u akademskoj 2019./20. godini. Nakon duže elaboracije svih rektora javnih univerziteta/sveučilišta u BiH zaključeno je kako su univerziteti uspješno završili prethodnu akademsku godinu unatoč svim izazovima pandemije COVID-19.

Rektori javnih sveučilišta/univerziteta razmijenili su iskustva početka tekuće akademske godine. Sva sveučilišta/univerziteti krenut će s kombiniranim modelom nastave što uključuje nastavu u klasičnom obliku u skladu s epidemiološkim uvjetima i odredbama nadležnih tijela te online nastavu. Ovaj model, koji primjenjuju i europska sveučilišta rektori smatraju optimalnim, kako za studente tako i za nastavnike i nenastavno osoblje, na dobrobit njihova zdravlja.

Rektori javnih sveučilišta/univerziteta početkom akademske godine primjećuju pojačan medijski pritisak na sveučilišta/univerziteta i neshvaćanje akademskih uvjeta rada u vrijeme korona virusa. Rektori pozivaju da se univerziteti/sveučilišta ne povezuju s političkim procesima i nadolazećim lokalnim izborima.

Rektori javnih sveučilišta/univerziteta usvojili su financijski plan Rektorskog zbora/konferencije za 2020. godinu.

Pri preuzimanju teksta s web stranice Sveučilišta potrebno je navesti izvor i dodati poveznicu na tekst.
Loading...


Shematski prikaz Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru koji je usvojen na 364. sjednici Senata postavljen je na ustrojbenim jedinicama Sveučili&scaro...


Kolegij dekana Sveučilišta u Mostaru, kojega čine rektor, prorektori i dekani fakulteta, razmatrao je održavanje nastave i druga aktualna pitanja. Uvažavajući sv...


U sklopu obilježavanja Dana Erasmusa 2020 Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru sudjelovao je na online sastanku: Razgovor o Erasmus+ suradnji izmeđ...