Rektorski zbor/konferencija BiH posvećen nastavi i brojnim inicijativama

Rektorski zbor/konferencija BiH posvećen nastavi i brojnim inicijativama

23.11.2021 17:10:05

999

999

23.11.2021 17:10:05

Rektorski zbor/konferencija BiH danas je održala online sastanak pod predsjedavanjem rektora Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusufa Durakovića. Rektorima javnih sveučilišta/univerziteta prezentirana je informacija o napretku u pristupanju Bosne i Hercegovine u članstvu CESSDA-ERIC i ESS-ERIC na inicijativu CREDI centra.

Rektori sveučilišta/univerziteta prihvatili su informaciju o provedbi nastave u zimskom semestru na javnim visokoškolskim institucijama. Nastava na svim sveučilištima/univerzitetima provodi se u kombiniranom modelu i teče u skladu s epidemiološkim uvjetima.

Rektorski zbor/konferencija BiH usvojila je prijedlog odluke za pokretanje postupka dodjele priznanja Rektorskog zbora/konferencije BiH za 2021.

U okviru dana Sveučilišta u Mostaru 9. prosinca/decembra 2021. u Mostaru će se održati zajednička rektorska konferencija Rektorskog zbora/konferencije Bosne i Hercegovine i Rektorskog zbora Republike Hrvatske. Razmatrat će se svi oblici suradnje između javnih sveučilišta/univerziteta i razmijenit će se razna iskustva u svrhu jačanja međusobne suradnje i pomoći.

Na sjednici je razmatrana Implementacija Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH, poziv Američke vlade za Fullbright Visiting Scholar program i druga pitanja.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sveučilište u Mostaru podnijet će prijavu kod Županijskog tužiteljstva HNŽ-a protiv počinitelja ili više počinitelja zbog vandalizma, oštećenja imo...


Svečana promocija 17 doktora znanosti Međunarodnoga združenog doktorskog studija iz Međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta te doktorskoga studija iz Edukacijskih ...


Sveučilište u Mostaru sudjelovalo je na 33. godišnjoj EAIE konferenciji u Rotterdamu. EAIE konferencija (The Annual European Association for Internati...