Rujanski upisni rok na SUM-u

Rujanski upisni rok na SUM-u

Rujanski upisni rok na SUM-u

Rujanski upisni rok na SUM-u

31.08.2021 13:25:34

1757

1757

31.08.2021 13:25:34

Sveučilište u Mostaru sa svojih jedanaest sastavnica i dva Sveučilišna centra u Posavini i Srednjom Bosni priprema se za rujanski razredbeni rok. Na rujanskom upisnom roku očekuje se veći broj studenata iz Hrvatske i inozemstva za koje je u statusu redovitih studenata raspisano ukupno 1176 mjesta na oba upisna roka.

Prijave na II. (rujanski) razredbeni rok za upis na svim sastavnicama Sveučilišta u Mostaru traju do 11. rujna 2021. godine. Izbor pristupnika za upis na fakultete obavlja se razredbenim postupkom (na određenim studijima) u razdoblju od 13. do 18. rujna 2021. godine, dok će se upisi u I. godinu studija u drugom upisnom roku provoditi od 13. do 25. rujna 2021. godine. Neke od sastavnica SUM-a već su u prvom srpanjskom roku popunile predviđene kvote za upis na studij, dok je pregled slobodnih mjesta na ostalim sastavnicama dostupan na službenim web stranicama ustrojbenih jedinica.

Bitno je naglasiti da je Sveučilište u Mostaru jedina visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini koja održava nastavu na hrvatskom jeziku te na njemu studira oko 11.000 studenata.

Loading...


Sveučilište u Mostaru potpisalo je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem za tehnologiju princeze Sumaje iz Jordana. Sporazum su potpisali rektor SUM-a prof....


U sklopu projekta uvođenja elektroničkog indeksa i sveučilišnih iskaznica rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i glavni direktor AKD-a Jure Sertić potpisali su...


U okviru radnog posjeta prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju i prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i ...