Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

14.12.2020 14:13:23

684

684

14.12.2020 14:13:23

Sveučilište u Mostaru bilo je domaćin dvodnevnom sastanku grupe stručnjaka za reformu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (Higher Education Reform Experts  BIH), koji je održan na Filozofskom fakultetu.

Tema sastanaka bila je analiza rada na razvoju Studije utjecaja Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) projekata financiranih kroz Erasmus+ program u Bosni i Hercegovini. Projekti izgradnje kapaciteta transnacionalni su projekti suradnje koji se temelje na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između institucija visokog obrazovanja programskih zemalja i partnerskih zemalja koje ispunjavaju uvjete.

Cilj projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) je podržati modernizaciju, dostupnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Ova akcija pridonosi razvoju kurikuluma, reformi vladine strukture, podupire društveno-ekonomski rast u partnerskim zemljama i pruža veze između institucija visokog obrazovanja i društva u cjelini.

Na sastanku je sudjelovala prof. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju, članica tima stručnjaka.

Loading...


Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i ...


Ukida se plaćanje prijavnica kao i ispis prijepisa ocjena na svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru odlučeno je na današnjoj sjednici Senata, a na inicijativu Studentskoga ...


Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaz...