Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

Sastanak HERE grupe održan na SUM-u

14.12.2020 14:13:23

644

644

14.12.2020 14:13:23

Sveučilište u Mostaru bilo je domaćin dvodnevnom sastanku grupe stručnjaka za reformu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (Higher Education Reform Experts  BIH), koji je održan na Filozofskom fakultetu.

Tema sastanaka bila je analiza rada na razvoju Studije utjecaja Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) projekata financiranih kroz Erasmus+ program u Bosni i Hercegovini. Projekti izgradnje kapaciteta transnacionalni su projekti suradnje koji se temelje na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između institucija visokog obrazovanja programskih zemalja i partnerskih zemalja koje ispunjavaju uvjete.

Cilj projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) je podržati modernizaciju, dostupnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Ova akcija pridonosi razvoju kurikuluma, reformi vladine strukture, podupire društveno-ekonomski rast u partnerskim zemljama i pruža veze između institucija visokog obrazovanja i društva u cjelini.

Na sastanku je sudjelovala prof. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju, članica tima stručnjaka.

Loading...


Prvi kick off sastanak ERASMUS + Capacity Building in the field of higher education 2020 projekta STEAM-edu održan je na SUM-u.

„Kada je riječ o Sveučilištu u Mostaru, ono je prošlo postupak reakreditacije, u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na ...


Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Goran Bogdan posjetio je Televiziju Sveučilišta u Mostaru. U okviru posjete upoznat je s radom SUM TV-a, pr...