Senat donio odluku o uvođenju e-indeksa na SUM-u

Senat donio odluku o uvođenju e-indeksa na SUM-u

Senat donio odluku o uvođenju e-indeksa na SUM-u

Senat donio odluku o uvođenju e-indeksa na SUM-u

08.07.2021 13:44:39

2442

2442

08.07.2021 13:44:39

Senat Sveučilišta u Mostaru na današnjoj sjednici Senata donio je Odluku o uvođenju e-iskaznice, što znači da studenti Sveučilišta u Mostaru od naredne akademske godine neće više koristiti stari papirnati indeks.

Sveučilišna iskaznica je sredstvo identifikacije i dokaz pripadnosti zajednici Sveučilišta u Mostaru. Bitno je naglasiti da će Sveučilišna iskaznica biti dio projekta Europske studentske iskaznice kojim je studentima omogućeno jednostavno i sigurno identificiranje i registriranje elektroničkim putem na visokoškolskim ustanovama u Europi.

Ovo je jedan od projekata s kojima Sveučilište u Mostaru ostvaruje svoju viziju kao moderno europsko e-Sveučilište i potvrđuje liderstvo u digitalnoj transformaciji obrazovanja.

Loading...


Sveučilište u Mostaru potpisalo je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem za tehnologiju princeze Sumaje iz Jordana. Sporazum su potpisali rektor SUM-a prof....


U sklopu projekta uvođenja elektroničkog indeksa i sveučilišnih iskaznica rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i glavni direktor AKD-a Jure Sertić potpisali su...


U okviru radnog posjeta prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju i prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i ...