Senat SUM-a obilježio Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

Senat SUM-a obilježio Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

27.01.2023 12:00:00

664

664

27.01.2023 12:00:00

Senat Sveučilišta u Mostaru povodom današnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtve holokausta jednoglasno je na današnjoj sjednici usvojio radnu definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) koja glasi: „Antisemitizam je određeno poimanje Židova koje se može iskazivati kao mržnja prema njima. Postoje usmena, pismena i fizička izražavanja antisemitizma koja su usmjerena prema Židovima ili nežidovima i/ili prema njihovoj imovini, ustanovama židovske zajednice te židovskim vjerskim objektima.”

Usvojena je definicija i na engleskom jeziku koja glasi: “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”

Međunarodni savez za sjećanje na holokaust, 26. svibnja 2016. godine, usvojio je Radnu definiciju antisemitizma (Rda). U istovjetnom obliku definiciju i pojašnjenje njezinih oblika usvojila je 31 država članica Međunarodnoga saveza za sjećanje na holokaust.

Antisemitizam se iskazuje u govoru, pisanju, slikovnim oblicima i djelima, a koristi se pogrešno postavljenim stereotipima, kao i negativnim karakternim obilježjima. Usvajanjem navedene definicije potiče se unaprjeđenje shvaćanja cjelokupne bh. javnosti o tome kako se antisemitizam manifestira u 21. stoljeću, a s ciljem borbe protiv rasizma i ksenofobije i potrebe za dostojanstvenim sjećanjem na žrtve holokausta.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Visoka delegacija iz Narodne Republike Kine, predvođena Guo Chengyan, zamjenicom direktora Nishan Svjetskoga centra za konfucijanske studije, glavnom tajnicom Kineske k...


New Ways of Thinking About Internationalization Through Innovations in Technology naziv je 4. međunarodnog Erasmus+ Staff Week-a koji će se ove godine održati ...


Javna rasprava o nastavnome planu i programu diplomskoga sveučilišnog studija na daljinu Primjena umjetne inteligencije okupila je brojne zainteresirane...