Senat SUM: Nastava u akademskoj 2021./2022. godini će se održavati klasično

Senat SUM: Nastava u akademskoj 2021./2022. godini će se održavati klasično

Senat SUM: Nastava u akademskoj 2021./2022. godini će se održavati klasično

Senat SUM: Nastava u akademskoj 2021./2022. godini će se održavati klasično

17.09.2021 14:35:16

4427

4427

17.09.2021 14:35:16

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je odluku o klasičnom održavanju nastave u akademskoj 2021./22. godini uz poštivanje epidemioloških mjera koje su na snazi. Na sjednici je usvojen Pravilnik o sveučilišnim ispravama čime SUM ostvaruje svoju viziju kao moderno europsko e-Sveučilište i potvrđuje liderstvo u digitalnoj transformaciji obrazovanja.

Osim toga, Senat je dao suglasnost za raspisivanje Natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Financijsko-računovodstvena forenzika“ u akademskoj 2021./2022. godini na Ekonomskom fakultetu te suglasnost za raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski doktorski studij iz Pravnih znanosti u akademskoj 2021./2022. godini na Pravnom fakultetu SUM.

Također, odobrava se produženje roka od godinu dana za završetak doktorskoga studija doktorandima na Sveučilištu u Mostaru.  Današnja 377. sjednica Senata Sveučilišta u Mostaru bila je ujedno i posljednja ovoga saziva koji je u svojih 58 sjednica bio ključan u provedbi integracije Sveučilišta u Mostaru.

Loading...


Izložba renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retrospektiva, 1991. – 2021.“ svečano je otvorena...


Klauzure povodom aktivnosti u mandatu novog saziva Senata odvijale su se kroz cijeli tjedan na Sveučilištu u Mostaru, a zaključene su klauzurom na kojoj su razma...


Sveučilište u Mostaru organizira retrospektivnu izložbu renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retros...