Senat SUM: Izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva

Senat SUM: Izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva

20.12.2023 08:50:29

1691

1691

20.12.2023 08:50:29

Na posljednjoj sjednici Senata održanoj 13. prosinca usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom, koje se odnose dopunu popisa ranije stečenih naziva i novih naziva kao ekvivalenta za Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije s nazivom „inženjer geodezije“ i njegovim ekvivalentnim nazivom „prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka geodezije i geoinformatike“ te na odluku da će troškovi izdavanja navedene potvrde o ekvivalenciji za sve nazive iznositi 100,00 konvertibilnih maraka od 1. siječnja 2024. godine. 

Podsjetimo, Senat Sveučilišta u Mostaru je na sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine usvojio navedeni Pravilnik kojim se definira izdavanje potvrde o ekvivalenciji diploma stečenih na Sveučilištu po predbolonjskom programu s bolonjskim diplomama. Postupak ekvivalencije pokreće se na zahtjev osobe koja je stekla diplomu po predbolonjskom programu na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i njihovim pravnim prednicima. Uz zahtjev za izdavanje potvrde prilaže se ovjereni preslik osobne iskaznice, ovjereni preslik diplome, ovjereni preslik dokumenta kojim se potvrđuje promjena prezimena podnositelj zahtjeva, dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka. Na temelju podnesenog zahtjeva ustrojbena jedinica Sveučilišta izdaje podnositelju zahtjeva Potvrdu o ekvivalenciji ranije stečenog akademskog naziva s novim akademskim nazivom, koja sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, ranije stečenom akademskom nazivu, razini stručne spreme i broju stečene diplome te novi akademski naziv koji se priznaje kao ekvivalent ranije stečenom akademskom nazivu, uz razinu kvalifikacije po Osnovama kvalifikacijskog okvira u BiH i broj ECTS bodova.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sveučilište u Mostaru u novoj akademskoj 2024./2025. godini prima 4569 novih studenata od čega je 147 redovitih studenata uz potporu ministarstva, 2401 redovitih...


Potpora Vlade Republike Hrvatske razvoju i izgradnji Sveučilišta u Mostaru nastavlja se sufinanciranjem obnove zgrade Akademije likovnih umjetnosti Sveučili&scar...


Pravni stručnjak, bivši sudac i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić održao je predavanje i pružio vrijedne uvide u analize Daytonskog sporaz...