Senat SUM: Izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva

Senat SUM: Izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva

20.12.2023 08:50:29

1304

1304

20.12.2023 08:50:29

Na posljednjoj sjednici Senata održanoj 13. prosinca usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom, koje se odnose dopunu popisa ranije stečenih naziva i novih naziva kao ekvivalenta za Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije s nazivom „inženjer geodezije“ i njegovim ekvivalentnim nazivom „prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka geodezije i geoinformatike“ te na odluku da će troškovi izdavanja navedene potvrde o ekvivalenciji za sve nazive iznositi 100,00 konvertibilnih maraka od 1. siječnja 2024. godine. 

Podsjetimo, Senat Sveučilišta u Mostaru je na sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine usvojio navedeni Pravilnik kojim se definira izdavanje potvrde o ekvivalenciji diploma stečenih na Sveučilištu po predbolonjskom programu s bolonjskim diplomama. Postupak ekvivalencije pokreće se na zahtjev osobe koja je stekla diplomu po predbolonjskom programu na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i njihovim pravnim prednicima. Uz zahtjev za izdavanje potvrde prilaže se ovjereni preslik osobne iskaznice, ovjereni preslik diplome, ovjereni preslik dokumenta kojim se potvrđuje promjena prezimena podnositelj zahtjeva, dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka. Na temelju podnesenog zahtjeva ustrojbena jedinica Sveučilišta izdaje podnositelju zahtjeva Potvrdu o ekvivalenciji ranije stečenog akademskog naziva s novim akademskim nazivom, koja sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, ranije stečenom akademskom nazivu, razini stručne spreme i broju stečene diplome te novi akademski naziv koji se priznaje kao ekvivalent ranije stečenom akademskom nazivu, uz razinu kvalifikacije po Osnovama kvalifikacijskog okvira u BiH i broj ECTS bodova.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sjednica Rektorskoga zbora/konferencije održana u Tuzli označila je značajan događaj za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Na ovoj sjednici, koja je bila prva p...


Sveučilište u Mostaru sudjelovalo je na Forumu s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Izazovi za mir: Liderstvo Europske Unije na Balkanu u organizaci...


Sveučilište u Mostaru uspostavilo je važno partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s uglednim Papinskim sveučilištem Comillas iz Ma...