Senat SUM: Izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva

Senat SUM: Izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva

20.12.2023 08:50:29

1560

1560

20.12.2023 08:50:29

Na posljednjoj sjednici Senata održanoj 13. prosinca usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom, koje se odnose dopunu popisa ranije stečenih naziva i novih naziva kao ekvivalenta za Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije s nazivom „inženjer geodezije“ i njegovim ekvivalentnim nazivom „prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka geodezije i geoinformatike“ te na odluku da će troškovi izdavanja navedene potvrde o ekvivalenciji za sve nazive iznositi 100,00 konvertibilnih maraka od 1. siječnja 2024. godine. 

Podsjetimo, Senat Sveučilišta u Mostaru je na sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine usvojio navedeni Pravilnik kojim se definira izdavanje potvrde o ekvivalenciji diploma stečenih na Sveučilištu po predbolonjskom programu s bolonjskim diplomama. Postupak ekvivalencije pokreće se na zahtjev osobe koja je stekla diplomu po predbolonjskom programu na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i njihovim pravnim prednicima. Uz zahtjev za izdavanje potvrde prilaže se ovjereni preslik osobne iskaznice, ovjereni preslik diplome, ovjereni preslik dokumenta kojim se potvrđuje promjena prezimena podnositelj zahtjeva, dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka. Na temelju podnesenog zahtjeva ustrojbena jedinica Sveučilišta izdaje podnositelju zahtjeva Potvrdu o ekvivalenciji ranije stečenog akademskog naziva s novim akademskim nazivom, koja sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, ranije stečenom akademskom nazivu, razini stručne spreme i broju stečene diplome te novi akademski naziv koji se priznaje kao ekvivalent ranije stečenom akademskom nazivu, uz razinu kvalifikacije po Osnovama kvalifikacijskog okvira u BiH i broj ECTS bodova.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sveučilište u Mostar na redovitoj sjednici Senata usvojilo je postupak i imenovanje povjerenstva i recezenata za izradu nastavnoga plana i programa za pokretanje...


Dario Pušić, kandidat HDZ-a za Hrvatski sabor u 11. izbornoj jedinici, danas je u ime Hrvatskoga rukometnog saveza uručio dresove Uredu za studente s invaliditet...


Venecijanski bijenale, koji predstavljaju vrhunac svjetske umjetničke scene, ove godine slave svoje šezdeseto izdanje, s Bosnom i Hercegovinom u istaknutoj ulozi...