Sklopljen sporazum sa Sveučilištem Süleyman Demirel

Sklopljen sporazum sa Sveučilištem Süleyman Demirel

Sklopljen sporazum sa Sveučilištem Süleyman Demirel

Sklopljen sporazum sa Sveučilištem Süleyman Demirel

18.05.2021 10:38:28

311

311

18.05.2021 10:38:28

Sveučilište Süleyman Demirel novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru. Sveučilište Süleyman Demirel je javno sveučilište smješteno u Isparti u Turskoj. Broji oko 40 600 studenata, sastoji se od 19 fakulteta i nudi 306 programa na svim razinama studija.

Sveučilište Süleyman Demirel  je posebno poznato po svojim programima u ekonomiji i poslovanju, medicini, inženjerstvu, zdravstvu, arhitekturi i pravu te se ubraja u jednu od istaknutih institucija visokog obrazovanja na jugozapadu Turske.

Suradnja će se provoditi kroz aktivnosti kao što su institucionalna razmjena nastavnika, tehničkog i administrativnog osoblja i studenata, razvoj novih studijskih programa, zajednička istraživanja, kulturni programi te konferencije i druge aktivnosti od zajedničkog interesa.

Loading...


Sveučilište u Mostaru potpisalo je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem za tehnologiju princeze Sumaje iz Jordana. Sporazum su potpisali rektor SUM-a prof....


U sklopu projekta uvođenja elektroničkog indeksa i sveučilišnih iskaznica rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i glavni direktor AKD-a Jure Sertić potpisali su...


U okviru radnog posjeta prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju i prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i ...