SUM i Energetski institut Hrvoje Požar potpisali sporazum

SUM i Energetski institut Hrvoje Požar potpisali sporazum

SUM i Energetski institut Hrvoje Požar potpisali sporazum

SUM i Energetski institut Hrvoje Požar potpisali sporazum

07.06.2019 15:40:15

371

371

07.06.2019 15:40:15

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić i ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar dr. sc. Goran Granić potpisali su Sporazum o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji.

Cilj je potpora razvoju Sveučilišta u Mostaru u svim sastavnicama vizije razvoja, uključivanju SUM-a u europske projekte i projekte u regiji, a posebno kao stručna i znanstvena potpora javnim institucijama i gospodarstvu u BiH.

Suradnja će se realizirati sudjelovanjem u nastavi, pomoći u izradi diplomskih i doktorskih disertacija, zajedničkim projektima prema natječajima u EU, inozemstvu ali i državnih i međunarodnih fondova i institucija za provedbu projekata u Hrvatskoj i BiH te sudjelovanjem i organiziranjem seminara, stručnih skupova, savjetovanja i predavanja.

Loading...


Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati na S...


Prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Sanja Bijakšić i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju SUM-a Inja Stojkić sudjelovale su na konferenciji u...


Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru započeo je program Deutsch Lehren Lernen (DLL - Učenje podučavanja njemačkog). Radi se o programu Goethe-Instituta, a studenti u okviru modula ...