SUM na generalnoj skupštini UniAdriona

SUM na generalnoj skupštini UniAdriona

17.05.2022 14:01:20

270

270

17.05.2022 14:01:20

Na Generalnoj Skupštini UniAdriona koja je održana online Sveučilište u Mostaru predstavljala je prorektorica za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Sanja Bijakšić.

UniAdrion, čija je članica Sveučilište u Mostaru, međunarodna je mreža sveučilišta i istraživačkih centara Jadransko-jonskog područja.

Na Generalnoj Skupštini raspravljalo financijskim aktivnostima za prethodnu i tekuću godinu, izboru predsjednika Republike Hrvatske za razdoblje od lipnja 2023. do svibnja 2024., obnovi Upravnog odbora UniAdriona za razdoblje od lipnja 2022. do svibnja 2025., reviziji Statuta,  formiranju UniAdrion “radnih grupa”, tekućim i budućim projektima te prijemu novih članova.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.
Loading...


U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine završena je obuka Upotreba programske opreme COBISS3 / Preuzimanje zapisa i fond na kojoj...


Prema europskoj sveučilišnoj tradiciji dodjela počasnoga doktorata izniman je događaj za sveučilište, a svaki počasni doktor, osim časti i naslova, obvezu...


Sveučilište Dublin City bilo je domaćin ovogodišnjega, sedmoga po redu, Globalnog foruma Higher education leadship for Democracy, Suistainabi...