SUMIT organizira online tečaj o mogućnostima sustava SUMARUM

SUMIT organizira online tečaj o mogućnostima sustava SUMARUM

SUMIT organizira online tečaj o mogućnostima sustava SUMARUM

SUMIT organizira online tečaj o mogućnostima sustava SUMARUM

28.09.2020 09:21:35

375

375

28.09.2020 09:21:35

Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) organizira online tečaj „Mogućnosti sustava SUMARUM“. Tečaj se organizira za SUMIT koordinatore na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i održat će se u četvrtak 1. listopada u 11 sati.

Tečaj će se baviti temama kao što su eduID, administracija u SUMARUM-u, upravljanje e-kolegijima i kategorijama, kao i upravljanje korisnicima. Tečaj će se održati putem Google Meeta.

Pri preuzimanju teksta s web stranice Sveučilišta potrebno je navesti izvor i dodati poveznicu na tekst.
Loading...


Shematski prikaz Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru koji je usvojen na 364. sjednici Senata postavljen je na ustrojbenim jedinicama Sveučili&scaro...


Kolegij dekana Sveučilišta u Mostaru, kojega čine rektor, prorektori i dekani fakulteta, razmatrao je održavanje nastave i druga aktualna pitanja. Uvažavajući sv...


U sklopu obilježavanja Dana Erasmusa 2020 Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru sudjelovao je na online sastanku: Razgovor o Erasmus+ suradnji izmeđ...