SUMIT radi okosnicu CARNET-ovih korisničkih sustava na projektu uspostave digitalno zrelih škola u RH

SUMIT radi okosnicu CARNET-ovih korisničkih sustava na projektu uspostave digitalno zrelih škola u RH

SUMIT radi okosnicu CARNET-ovih korisničkih sustava na projektu uspostave digitalno zrelih škola u RH

SUMIT radi okosnicu CARNET-ovih korisničkih sustava na projektu uspostave digitalno zrelih škola u RH

08.02.2021 09:56:45

535

535

08.02.2021 09:56:45

Sveučilište u Mostaru dobilo je projekt razvoja okosnice CARNET-ovih korisničkih sustava i omogućuje upravljanje povezanim infrastrukturnim podsustavima. 

Projekt izvršava Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru – SUMIT, a cilj projekta je uspostaviti hosting uslugu nove generacije na tehnologijama otvorenog koda.

SUMIT će za preko 500 tisuća korisnika, nastavnika i učenika u 1318 škola u Republici Hrvatskoj razviti sustav za upravljanje elektroničkom poštom, upravljanje domenama, web stranice za sve škole, sustav za dijeljenje i upravljanje dokumentima te sustav za upravljanje virtualnim poslužiteljima.

Program e-Škole dio je sveobuhvatnog programa modernizacije hrvatskog školskog sustava naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET. Mjerodavno tijelo koje je nadležno CARNET-u je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kojemu je nadležna Vlada RH.

 Projekt se financira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' (OPKK) i iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' (OPULJP) te je iz tog razloga je svaka faza programa dodatne podijeljena na Projekt A (sufinanciran sredstvima EFRR) i Projekt B (sufinanciran sredstvima ESF).

Vrijednost ugovora je 2.295.000,00 kn.

Navedeni projekt pokazatelj je snage SUMITa u digitalizaciji škola ne samo u Bosni i Hercegovini, nego ovim projektom i u Republici Hrvatskoj.

Loading...


Prvi kick off sastanak ERASMUS + Capacity Building in the field of higher education 2020 projekta STEAM-edu održan je na SUM-u.

„Kada je riječ o Sveučilištu u Mostaru, ono je prošlo postupak reakreditacije, u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na ...


Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Goran Bogdan posjetio je Televiziju Sveučilišta u Mostaru. U okviru posjete upoznat je s radom SUM TV-a, pr...