Sveučilište u Mostaru upisalo više studenata u akademsku 2020./2021. u odnosu na prošlu godinu

Sveučilište u Mostaru upisalo više studenata u akademsku 2020./2021. u odnosu na prošlu godinu

Sveučilište u Mostaru upisalo više studenata u akademsku 2020./2021. u odnosu na prošlu godinu

Sveučilište u Mostaru upisalo više studenata u akademsku 2020./2021. u odnosu na prošlu godinu

23.12.2020 10:07:12

353

353

23.12.2020 10:07:12

Unatoč lošoj godini za sve aspekte društvenog života obzirom na pandemiju Sveučilište u Mostaru uspjelo je odgovoriti na sve izazove što je rezultiralo i porastom broja upisanih studenata u odnosu na prošlu godinu.

U akademskoj 2020/2021. godini na prvu godinu studija upisala su se 2023 studenta, što je u odnosu na isto razdoblje prošle akademske godine više za 38 studenata. Rezultat je to aktivnosti koje je Sveučilište provodilo kroz online i vanjske kampanje. Važan doprinos dali su i Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru i Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta organiziranjem priprema srednjoškolaca za polaganje prijamnih ispita.

Kada je riječ o broju upisanih po ustrojbenim jedinicama najviše upisanih bilježi Filozofski fakultet i Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti kao najbrojnije članice sveučilišne zajednice po broju studija i studenata. Slijede ih Fakultet zdravstvenih studija, Pravni fakultet, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike te Ekonomski fakultet. Iznad sto upisanih studenata imaju i Građevinski i Medicinski fakultet. Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet, Akademija likovnih umjetnosti te Farmaceutski fakultet imaju ispod 50 upisanih studenata. Redovito upisanih uz potporu Ministarstva je ukupno 125, redovitih uz plaćanje 1579 te izvanrednih studenata 327.

Po spolnoj strukturi prednjače žene sa 62% dok je muškaraca 37,82 %. Najviše studenata, njih 43% dolazi iz Hercegovačko-neretvanske županije, gdje je i sjedište Sveučilišta, a potom iz Županije Zapadnohercegovačke 514 studenata ili 30%. Potom slijedi Županija Središnja Bosna i Posavina gdje Sveučilište ima svoje sveučilišne centre. Iz ostalih županija Federacije Bosne i Hercegovine ukupno je 57 studenata te pet studenata iz Republike Srpske. Kada je riječ o stranim studentima, po broju prednjači Republika Hrvatska s 320 studenata od ukupno 337 studenata stranih državljana.

Zanimljiv je podatak kako je preko 80% upisanih izvrsnih ili vrlodobrih studenata od kojih je najviše završilo Gimnaziju, potom ekonomsku, medicinsku i elektrotehničku školu.

U narednom razdoblju upisne aktivnosti će biti usmjerene na moderniziranje postojećih i povećanju broja studijskih programa za kvalifikacije koje se traže na tržištu rada, izradi savjeta o karijeri i javno promoviranje informacija kao stimulans za upis na tražene kvalifikacije te pronalasku najboljih načina za pozicioniranje Sveučilišta među stranim studentima.

Loading...


Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i ...


Ukida se plaćanje prijavnica kao i ispis prijepisa ocjena na svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru odlučeno je na današnjoj sjednici Senata, a na inicijativu Studentskoga ...


Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaz...