U Orašju prezentirani programi cjeloživotnoga obrazovanja Filozofskog fakulteta

U Orašju prezentirani programi cjeloživotnoga obrazovanja Filozofskog fakulteta

U Orašju prezentirani programi cjeloživotnoga obrazovanja Filozofskog fakulteta

U Orašju prezentirani programi cjeloživotnoga obrazovanja Filozofskog fakulteta

16.02.2020 12:32:40

430

430

16.02.2020 12:32:40

U školskom centru fra Martin Nedić u Orašju, u organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i športa, održana je prezentacija programa cjeloživotnoga obrazovanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na kojoj su bili nazočni ravnatelji i pedagozi osnovnih i srednjih škola s područja Posavske županije.

Prezentaciju je održao prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta SUM-a doc. dr. sc. Marko Odak te je istaknuo kako je cilj prezentacije predstavljanje koncepta i programa cjeloživotnog učenja dostupnih na Filozofskome fakultetu.

„Trenutno nudimo dva kvalitetna i atraktivna programa vezana za stručno usavršavanje u području upravljanja i vođenja odgojno-obrazovne ustanove i stručnog usavršavanja u području arhiva, knjižnica i muzeja, dok je treći program stručno usavršavanje u području inkluzivnog odgoja i obrazovanja u pripremi“, kazao je prodekan Odak.

U tijeku izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja Upravljanje i vođenje odgojno-obrazovne ustanove na području Hercegbosanske županije gdje je prijavljeno 20 polaznika.

Loading...


Medicinski fakultet je na platformu e-učenja u sustavu SUMARUM postavio sve kolegije ljetnog semestra za ak.2019/2020 godinu. Svi studenti,  Medicine (361), Dental...


Ubrzo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju zbog širenja koronavirusa COVID-19 i u Bosni i Hercegovini je prekinut klasični ...


Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru s IT Centrom SUM organizira pripreme za upis na fakultet za sve maturante srednjih škola koje rade po nastavnom plan...