U sustavu SUMARUM na Pravnom fakultetu preko tisuću studenata

U sustavu SUMARUM na Pravnom fakultetu preko tisuću studenata

02.04.2020 15:55:02

5527

5527

02.04.2020 15:55:02

Pravni fakultet je uspio na platformu e-učenja SUMARUM postaviti sve kolegije ljetnog semestra akademske 2019./2020., ukupno njih 71,  na oba svoja studija: Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment. Od navedenog broja 49 kolegija je preddiplomske, a 22 diplomske razine studijskog programa.

Na ponuđene kolegije upisano je 1018 studenata. Te brojke uključuju i studente Centara fakulteta u Orašju i Vitezu, koji pokazuju velik interes za nastavu na daljinu.  Trenutno je najviše studenata upisano na preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment, njih 443, odnosno preddiplomski studij Pravo 315. Nastava se odvija sukladno Dnevniku predavanja, navedenom u silabusima kolegija usvojenim za ovu godinu.

Od alata kojima se uređuju e-kolegiji, nastavnici najviše koriste resurse/ aktivnosti: prezentacija (datoteka), stranica, linkova, kao i chat sesija i foruma. Od GSuite alata komunikacija sa studentima odvija se preko Google Meet-a, Hangout-a te Google Učionice.  Stalna tehnička potpora kako studentima, tako i nastavnicama osigurana je od strane SUMIT koordinatora te SUMIT Centra.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sjednica Rektorskoga zbora/konferencije održana u Tuzli označila je značajan događaj za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Na ovoj sjednici, koja je bila prva p...


Sveučilište u Mostaru sudjelovalo je na Forumu s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Izazovi za mir: Liderstvo Europske Unije na Balkanu u organizaci...


Sveučilište u Mostaru uspostavilo je važno partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s uglednim Papinskim sveučilištem Comillas iz Ma...