U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

Marija Bago

03.11.2019 17:04:04

224

Marija Bago

224

03.11.2019 17:04:04

U organizaciji Europske komisije u Tirani je održan seminar na temu međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa s posebnim naglaskom na međunarodne mobilnosti i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju u sklopu Erasmus+ programa za programske i partnerske zemlje.

Seminar je okupio preko 200 predstavnika iz institucija visokoškolskog obrazovanja iz 34 Erasmus+ programske zemlje uključujući i partnerske zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Crna Gora i Kosovo).

Cilj seminara je bio kroz predavanja i radionice relevantnih stručnjaka pripremiti programske zemlje za sljedeći poziv za prijave programskih zemalja za međunarodnu kreditnu mobilnost 2020. Sudionici su napravili jednu retrospektivu kako bi detektirali dosadašnje probleme u prijavama i unaprijedili proces za budućnost. Usto, dotaknuli su se i drugih važnih tema kao što su priznavanje kvalifikacija i razdoblja učenja provedenih u inozemstvu, odabira sudionika te potpora istima.

Ispred Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. Sanja Bijakšić i doc. dr. Boris Crnokić. Seminar je trajao  24. i 25. listopada.

Loading...


„Korupcija i zarobljena država“ tema je predavanja koje je održano na Sveučilištu u Mostaru, a organizirano je u okviru kontinuirane edukacije o važnosti prevencije i borbe proti...


„U vama vidim najbolje promotore našeg Fakulteta i vrijedne učitelje i odgajatelje budućih generacija. Uvjeren sam da ćete biti glasnici dobra i nade u na...


CARNET-ova konferencija za korisnike pod nazivom „Na granici mogućega“ okupila je više od 1100 ravnatelja, učitelja, nastavnika i profesora, informatičkih stručnjaka i gospodarst...