U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

U Tirani održan seminar međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa

03.11.2019 17:04:04

380

380

03.11.2019 17:04:04

U organizaciji Europske komisije u Tirani je održan seminar na temu međunarodnih aktivnosti Erasmus+ programa s posebnim naglaskom na međunarodne mobilnosti i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju u sklopu Erasmus+ programa za programske i partnerske zemlje.

Seminar je okupio preko 200 predstavnika iz institucija visokoškolskog obrazovanja iz 34 Erasmus+ programske zemlje uključujući i partnerske zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Crna Gora i Kosovo).

Cilj seminara je bio kroz predavanja i radionice relevantnih stručnjaka pripremiti programske zemlje za sljedeći poziv za prijave programskih zemalja za međunarodnu kreditnu mobilnost 2020. Sudionici su napravili jednu retrospektivu kako bi detektirali dosadašnje probleme u prijavama i unaprijedili proces za budućnost. Usto, dotaknuli su se i drugih važnih tema kao što su priznavanje kvalifikacija i razdoblja učenja provedenih u inozemstvu, odabira sudionika te potpora istima.

Ispred Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. Sanja Bijakšić i doc. dr. Boris Crnokić. Seminar je trajao  24. i 25. listopada.

Loading...


Pravni fakultet je uspio na platformu e-učenja SUMARUM postaviti sve kolegije ljetnog semestra akademske 2019./2020., ukupno njih 71,  na oba svoja studija: Pravo i Kriminalistika i sigurnosni...


Među studentima Sveučilišta u Mostaru i u javnosti kruže dezinformacije koje su rezultat prvotravanjske šale, a odnose na način polaganja ispita.


Sastanak predstavnika Sveučilišta u Mostaru, ministara obrazovanja, znanosti, kulture i športa i ravnatelja zavoda za školstvo/obrazovanje županija...