Unatoč okolnostima Sveučilište uspješno odgovara na izazove u nastavnom procesu

Unatoč okolnostima Sveučilište uspješno odgovara na izazove u nastavnom procesu

Unatoč okolnostima Sveučilište uspješno odgovara na izazove u nastavnom procesu

Unatoč okolnostima Sveučilište uspješno odgovara na izazove u nastavnom procesu

12.02.2021 09:53:10

971

971

12.02.2021 09:53:10

Pandemija je obilježila proteklu godinu u svim segmentima društva pa tako i visoko obrazovanje. Sveučilište u Mostaru nastavu je održavalo u kombiniranom modelu. Kako je protekao zimski semestar, kako se održavaju ispiti te o drugim pitanjima vezanim za nastavni proces razgovarali smo s pomoćnicom rektora za nastavu, studente i pravna pitanja prof. dr. Vesnom Kazazić.

Na Sveučilištu u Mostaru u tijeku su ispitni rokovi. Zimski semestar u novim okolnostima je iza vas. Kako je protekla nastava?

Na početku akademske godine Senat Sveučilišta donio je odluku o izvođenju nastave po kombiniranom modelu, jer se zbog epidemioloških mjera nastava nije mogla izvoditi u potpunosti u klasičnom obliku. Kombinirani model podrazumijeva optimalan omjer nastave u klasičnom i on-line obliku, za svaki studijski program, ovisno o tome koliko studij ima praktične nastave te koliki je broj studenata u odnosu na raspoloživi učionički prostor. Pri tome se strogo pazilo da se u klasičnom obliku u prostorima ustrojbenih jedinica izvode praktične vježbe i ispiti, koji su nužni za postizanje ishoda učenja i kompetencija na nekim studijskim programima. Zbog navedenih specifičnosti svakog studija, očekivano je da su od studija do studija značajne razlike u udjelu održane klasične nastave.

Na koji način se održavaju zimski ispitni rokovi?

Prema sveučilišnom kalendaru zimski ispitni rokovi počinju 8. veljače i traju do 6. ožujka.  Međutim, na Sveučilištu se tijekom semestra kontinuirano provodi praćenje i vrednovanje studenata, kroz kolokvije, različite zadatke i druge obveze studenata te je dio studenata na većini kolegija već ocijenjen. Također, na nekim kolegijima su organizirani predrokovi, kako bi se smanjile gužve na samim ispitnim rokovima. Zbog toga je bilo moguće da se na zimskim ispitnim rokovima većina ispita održi u klasičnom obliku u prostorijama fakulteta. Iznimke od navedenog odnose se uglavnom na ispite kod gostujućih profesora, koji su u ovim okolnostima spriječeni doći u Mostar. Uz to je važno reći da se i pri održavanju nastave i pri organizaciji ispitnih rokova uzima u obzir da jedan dio studenata ne živi u Mostaru, te se, bez obzira na način održavanja nastave i ispita, tim studentima  dala mogućnost online praćenja nastave i online polaganja ispita.

Je li kombinirani model utjecao na kvalitetu nastave u proteklom semestru?

Nastavni proces i kontakti sa studentima u online okruženju postali su svakodnevnica i daju dobre rezultate. Kvaliteta online nastave zasigurno je porasla u odnosu na ljetni semestar prošle godine, kada smo se preko noći morali prilagoditi novoj situaciji i koristiti nove tehnologije, dok smo u ovu akademsku godinu ušli  bogatiji za iskustvo. Kako bi se unaprijedila kvaliteta online nastave provode se radionice s nastavnim osobljem,  vodi se evidencija o održanoj nastavi, a studenti ostvaruju komunikaciju s akademskim osobljem u realnom vremenu. Studenti su pokazali veliki interes za participaciju u različitim formama online nastave a sami mogu ocijeniti kvalitetu nastavnog rada svakog nastavnika na svakom kolegiju kroz redovitu studentsku anketu koja se provodi na kraju svakog semestra kroz ISS.

Što je s praktičnim kolegijima na fakultetima ili praksom, ovisno o specifičnosti studija?

Praktični dio nastave na fakultetima održavao se neometano u prostorijama fakulteta kao i prije pandemije, samo što su sada studenti bilo podijeljeni u manje skupine. Međutim, pri održavanju prakse u drugim organizacijama i institucijama, morala su se uzeti u obzir i izvanredna pravila poslovanja određene organizacije u uvjetima pandemije, te se ulagao trud u kontinuirano konzultiranje da se pronađe način ili alternativa planirane prakse.

U proteklom razdoblju napravljene su redovite izmjene postojećih te su usvojeni novi studijski programi?

Tijekom prošle akademske godine provedene su redovite revizije nastavnih planova i programa, i to za stručni Studij računarstva, diplomski Studij razredne nastave i poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo. Usvojena su i dva nova studijska programa: diplomski studij Video, montaža i režija na Akademiji likovnih umjetnosti te poslijediplomski specijalistički studij Financijsko-računovodstvena forenzika na Ekonomskom fakultetu. U tijeku je izrada Registra studijskih programa, koji će sadržavati osnovne podatke o svim studijskim programima na Sveučilištu, uz mogućnost pretraživanja po različitim kategorijama.

Studenti kao izborni kolegij mogu izabrati i kolegije s drugih fakulteta. Na koji način to funkcionira?

Sustav sveučilišnih izbornih kolegija uspostavljen je još početkom ak. 2018/19 god., a sastoji se od popisa sveučilišnih izbornih kolegija sa svih ustrojbenih jedinica. Popis čini 118 kolegija podijeljenih prema ključnim kompetencijama, od kojih se neki izvode i na engleskom jeziku, a koje su studenti , i ove akademske godine mogli birati pored obveznih i izbornih kolegija sa svoga studija, kako bi se mogli dodano pripremiti za tržište rada i ostvariti svoje preferencije.

Sveučilište u Mostaru kontinuirano provodi i edukaciju nastavnog osoblja?

Važno je istaknuti da se u svrhu unapređenje kvalitete nastave na Sveučilištu kontinuirano provodi program cjeloživotnog učenja u području pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija nastavnog osoblja, koji je obvezujući za sve nastavnika na Sveučilištu u zvanju asistenta, višeg asistenta, lektora i docenta za one koji su manje od 3 godine u zvanju docenta. Na početku akademske godine održan je prvi ciklus programa, kojeg je prošlo 25 nastavnika, a trenutno se izvodi drugi ciklus kojeg pohađa 28 nastavnika. Predavači na programu su također nastavnici sa Sveučilišta.

Jedan od strateških ciljeva Sveučilišta u Mostaru odnosi se na studente s invaliditetom. Koje su aktivnosti na tom području?

Na Sveučilištu djeluje Ured za studente s invaliditetom koji pruža podršku studentima kroz uspostavljanje i održavanje partnerstva s fakultetima i akademskim osobljem te promiče svijest na Sveučilištu o pitanjima studenata s invaliditetom. U protekloj akademskoj zajednici nastavili smo pružati tehničku pomoć u vidu pomagala i koordinacije sa suradnicima u nastavi i asistentima studenata, te smo asistentice u nastavi oslobodili plaćanja školarine. U kampusu Sveučilišta otvorili smo prostorije za studente s invaliditetom i prilagodili prilaze. Postavljeni su natpisi na Braillevom pismu na svim ustrojbenim jedinicama. Oznake su važne zbog toga što njihov nedostatak može uvelike utjecati na odluku o upisu na fakultete kod mladih koji Braillevo pismo koriste kao primarni mediji u komunikaciji , pa tako i obrazovanju. Postavljanjem oznaka ostvaruje se njihovo pravo na pristup informacijama u odgovarajućem obliku, olakšava im se orijentacija i kretanje u prostorijama fakulteta, povećava se stupanj njihove samostalnosti. Inicirali smo aktivnosti i napravili projekt za uklanjanje arhitektonskih barijera i u ovoj godini planiramo izgraditi prvi lift u kampusu Sveučilišta.

Loading...


Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prilikom trodnevnoga posjeta Bosni i Hercegovini, a na poziv rektora prof. dr. Zorana Tomića posjetio je Sveučiliš...


Senat Sveučilišta u Mostaru na današnjoj sjednici Senata donio je Odluku o uvođenju e-iskaznice, što znači da studenti Sveučilišta u Mostaru...


Rektorski zbor/konferencija BiH danas je održala redovitu sjednicu kojom je predsjedavao rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Damir Kukić. Rektori javnih univerziteta...