UNIGEM – „Trening nesvjesne pristranosti“ na SUM-u

UNIGEM – „Trening nesvjesne pristranosti“ na SUM-u

31.08.2022 09:43:43

428

428

31.08.2022 09:43:43

Fondacija TPO iz Sarajeva u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru u okviru Projekta sveučilišne i rodno osviještene politike (UNIGEM) organizira Trening nesvjesne pristranosti od 31. kolovoza do 2. rujna na Pravnom fakultetu SUM-a. Tijekom tri dana sudionici će moći čuti predavanja i webinare profesora sa Sveučilišta Stanford iz Kalifornije o raznim temama vezanim za pristranost i visoko obrazovanje kao i psihološku sigurnost. 

Projekt University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) predstavlja opredijeljenost sveučilišta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na sveučilištima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekt u cijelosti financiraju vlade Ujedinjenoga Kraljevstva i Sjeverne Irske, a uključeni su TPO fondacija i 20 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore radi prevencije i borbe protiv rodno zasnovanoga nasilja, diskriminacije i seksualnoga uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokome obrazovanju.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Doc. dr. sc. Dražen Barbarić novi je vršitelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru na što je prvotno Senat dao suglasnost, ...


Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Pravilnik o klasifikaciji znanstvenih područja, polja i grana na Sveučilištu u Mostaru kojim se utvrđuju z...


U razdoblju od 26. do 27. rujna 2022. u sklopu aktivnosti SMARTEL projekta održan je sedmi projektni sastanak u Palermu, Italija. Sveučilište u Mostaru predstavl...