Upisuje se prva generacija diplomskog Studija politologije SUM-a i Sveučilišta Matej Bel iz Banske Bystrice

Upisuje se prva generacija diplomskog Studija politologije SUM-a i Sveučilišta Matej Bel iz Banske Bystrice

Upisuje se prva generacija diplomskog Studija politologije SUM-a i Sveučilišta Matej Bel iz Banske Bystrice

Upisuje se prva generacija diplomskog Studija politologije SUM-a i Sveučilišta Matej Bel iz Banske Bystrice

Marija Bago

30.08.2019 18:05:43

564

Marija Bago

564

30.08.2019 18:05:43

Nastavno osoblje Filozofskog fakulteta prodekanica za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, prodekan za nastavu doc. dr. sc. Marko Odak, pročelnica Studija politologije doc. dr. sc. Gordana Iličić i tajnik Studija politologije doc. dr. sc. Dražen Barbarić boravili su u radnoj posjeti Sveučilištu „Matej Bel“ u Banskoj Bystrici, Slovačka, a povodom aktivnosti oko upisa prve generacije zajedničkog diplomskoga studija politologije.

Dogovorene su završne aktivnosti i detalji vezani za upis prve generacije zajedničkog diplomskog Studija politologije Fakulteta političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta “Matej Bel” iz Banske Bistrice i Filozofskog fakulteta SUM-a u akademskoj 2019./2020.

Diplomski studij politologije izvodit će se na engleskom jeziku, a studij će financirati Ministarstvo obrazovanja Republike Slovačke. Predviđen je upis do pet studenata na oba fakulteta, a svaki je student dužan provesti dva semestra na nematičnom fakultetu. Po završetku studenti dobit će diplomu magistra politologije oba fakulteta.  

Loading...


U Hrvatsome domu hercega Stjepana Kosače svečano su promovirana 42 diplomanda Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomi...


Studentski izbori za akademsku 2019./2020. godinu održani su danas kada su svi studenti Sveučilišta u Mostaru mogli izići na biračka mjesta svoga matičnog fakulteta te dati svoj glas onom ka...


Senat Sveučilišta u Mostaru na redovitoj sjednici razmatrao je prijedlog Statuta Sveučilišta. Nakon  opsežne i konstruktivne javne rasprave jednoglasno je usvojen prijedlog Statu...