Ured za studente s invaliditetom SUM-a pokrenuo mapiranje studenata ove kategorije

Ured za studente s invaliditetom SUM-a pokrenuo mapiranje studenata ove kategorije

Ured za studente s invaliditetom SUM-a pokrenuo mapiranje studenata ove kategorije

Ured za studente s invaliditetom SUM-a pokrenuo mapiranje studenata ove kategorije

15.12.2020 13:41:38

682

682

15.12.2020 13:41:38

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Mostaru s ciljem mapiranja studenata s invaliditetom na Sveučilištu pokrenuo je online registracijski obrazac putem kojeg studenti imaju mogućnost prijaviti se u bazu Ureda i ostvariti prava koja Ured svojim posredstvom može ostvariti. Obrazac je dostupan na poveznici.

Ured je namijenjen unapređenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava i poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica s invaliditetom. Podrška je moguća na nekoliko različitih područja:

  • savjetovanje studenata s invaliditetom prilikom planiranja i provedbe studija,
  • pružanje podrške u svakodnevnici i u situacijama kod kojih se mogu pojaviti određene poteškoće (npr. prilikom polaganja ispita, stanovanja, odnosa s drugim studentima, itd.),
  • pružanje potrebnih informacija i podrške u prostorima Ureda i drugim prostorima Sveučilišta (osobno, telefonom, e-mailom ili putem web-stranice i tiskanih brošura),
  • pri omogućenom pristupu asistivnoj tehnologiji i savjetovanju akademskog i neakademskog osoblja,
  • informiranju akademskog i neakademskog osoblja o utjecaju invaliditeta na procese učenja i u skladu s tim njihovo prilagođavanje tim potrebama,
  • otklanjanje stereotipa, predrasuda i postizanje razumijevanja problematike osoba s invaliditetom od strane nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata i sl.

Studenti s invaliditetom, bez obzira na oblik invaliditeta, imaju pravo zatražiti individualizirano prilagođen način polaganja ispita i kolokvija tijekom studija.

Više o Uredu moguće je pronaći na web stranici SUM-a.

Loading...


Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i ...


Ukida se plaćanje prijavnica kao i ispis prijepisa ocjena na svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru odlučeno je na današnjoj sjednici Senata, a na inicijativu Studentskoga ...


Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaz...