Uspostava akademske i istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini

Uspostava akademske i istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini

26.01.2023 11:49:07

811

811

26.01.2023 11:49:07

Model uspostave akademske i istraživačke mreže Bosne i Hercegovine koje će Univerzitetski teleinformatički centar – UTIC i Centar za informacijske tehnologije – SUMIT uputiti Rektorskom zboru/konferenciji BiH bila je jedna od tema sastanka direktora Univerzitetskog teleinformatičkog centra – UTIC prof. dr. Elmedina Selmanovića i doc. dr. Tomislava Volarića, pomoćnika rektora za informacijske tehnologije i inovacije i voditelja Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru.

Uspostava akademske i istraživačke mreže NREN omogućila bi akademskoj zajednici pristup informacijama, uslugama i resursima na nacionalnoj, međunarodnoj i globalnoj razini. To znači da akademska zajednica može pristupiti informacijama i uslugama u svim zemljama Europe. To također omogućuje akademskoj zajednici da se lakše pridruži međunarodnim istraživačkim projektima, surađujući s istraživačima iz drugih zemalja.

Razmatrani su i drugi projekti, a posebno suradnja na projektima digitalne transformacije obrazovanja gdje je razmatrana mogućnost suradnje u uspostavi edukacijskih informacijskih sustava.

Akademski elektronički identitet je jedan od tehničkih preduvjeta koji će omogućiti bolju povezanost visokoškolskih institucija. Akademski elektronički identitet (AEI) predstavlja jedinstveni identifikator koji se koristi za identifikaciju akademskih osoba i njihovih akademskih aktivnosti. AEI se koristi za identifikaciju akademskih osoba i njihovih akademskih aktivnosti, kao što su istraživanje, obrazovanje, suradnja i razmjena informacija.

Razmatrana je zajednička suradnja UTIC-a i SUMIT-a na domaćim i međunarodnim projektima čime bi se ostvario značajan potencijal koji imaju ova dva IT centra.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Visoka delegacija iz Narodne Republike Kine, predvođena Guo Chengyan, zamjenicom direktora Nishan Svjetskoga centra za konfucijanske studije, glavnom tajnicom Kineske k...


New Ways of Thinking About Internationalization Through Innovations in Technology naziv je 4. međunarodnog Erasmus+ Staff Week-a koji će se ove godine održati ...


Javna rasprava o nastavnome planu i programu diplomskoga sveučilišnog studija na daljinu Primjena umjetne inteligencije okupila je brojne zainteresirane...