Završen postupak unutarnje prosudbe na Sveučilištu u Mostaru

Završen postupak unutarnje prosudbe na Sveučilištu u Mostaru

14.12.2023 13:32:09

1074

1074

14.12.2023 13:32:09

Na Sveučilištu u Mostaru završen je postupak unutarnje prosudbe za razdoblje ak. 2019./20. god. – ak. 2021./22. god. Nakon izrade samoevaluacijskih izvješća za svaku ustrojbenu jedinicu i Sveučilište te nakon posjeta Povjerenstva za unutarnju prosudbu svim ustrojbenim jedinicama i rektoratu, gdje su održani sastanci s članovima uprava, predstavnicima nastavnika, studenata i administrativnog osoblja, Povjerenstvo je izradilo izvješća s preporukama za unapređenje za svaku ustrojbenu jedinicu i za Sveučilište.
 
Predsjednica Povjerenstva prof. dr. sc. Dražena Gašpar 7. prosinca 2023. u amfiteatru Sokrat usmeno je izložila preporuke iz izvješća upravama ustrojbenih jedinica i Sveučilišta, članovima Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete te članovima Studentskog zbora.
 
Senat Sveučilišta je na sjednici održanoj 13. prosinca 2023. god. primio izvješća na uvid, nakon čega su dostavljena ustrojbenim jedinicama. Naknadne aktivnosti odnosit će se na implementaciju preporuka, čime će koordinirati tijela iz sustava za osiguranje kvalitete.
Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sjednica Rektorskoga zbora/konferencije održana u Tuzli označila je značajan događaj za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Na ovoj sjednici, koja je bila prva p...


Sveučilište u Mostaru sudjelovalo je na Forumu s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Izazovi za mir: Liderstvo Europske Unije na Balkanu u organizaci...


Sveučilište u Mostaru uspostavilo je važno partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s uglednim Papinskim sveučilištem Comillas iz Ma...