Biskup Petar Palić predvodio sv. Misu za početak nove akademske godine

Biskup Petar Palić predvodio sv. Misu za početak nove akademske godine

Biskup Petar Palić predvodio sv. Misu za početak nove akademske godine

Biskup Petar Palić predvodio sv. Misu za početak nove akademske godine

11.10.2021 17:22:39

662

662

11.10.2021 17:22:39

Loading...