Foto: Članovi Senata i Upravnog vijeća obišli zgrade u kampusu Rodoč

Foto: Članovi Senata i Upravnog vijeća obišli zgrade u kampusu Rodoč

Foto: Članovi Senata i Upravnog vijeća obišli zgrade u kampusu Rodoč

Foto: Članovi Senata i Upravnog vijeća obišli zgrade u kampusu Rodoč

30.06.2020 15:28:25

654

654

30.06.2020 15:28:25

Članovi Senata i Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru obišli su buduću zgradu Informacijsko-tehnološkog centra SUM-a i zgradu sveučilišne tiskare u Kampusu Rodoč.

U tiskari je u tijeku opremanje tiskarskim strojevima te dodatnom opremom potrebnom za rad tiskare. Uskoro bi trebali početi s prvim aktivnostima na adaptaciji zgrade Informacijsko-tehnološkog centra Sveučilišta u Mostaru.

Loading...