Potpisan sporazum o suradnji 17 sveučilišta i univerziteta na temu rodne ravnopravnosti

Potpisan sporazum o suradnji 17 sveučilišta i univerziteta na temu rodne ravnopravnosti

Potpisan sporazum o suradnji 17 sveučilišta i univerziteta na temu rodne ravnopravnosti

Potpisan sporazum o suradnji 17 sveučilišta i univerziteta na temu rodne ravnopravnosti

07.10.2021 09:11:58

369

369

07.10.2021 09:11:58

Loading...