Dobrodošlica rektora

Dobro došli na Sveučilište u Mostaru s deset fakulteta, jednom akademijom, 14.000 studenata, 1.000 nastavnika…

Postići priznate europske standarde u visokom obrazovanju, strateški odrediti prioritet i ciljeve, pozicionirati se u društvu i biti autoritet znanja, jačati kompetencije studenata i biti u stalnoj interakciji s gospodarstvom i društvom, samo su neki prioriteti dizajniranja „nove ere“ našeg Sveučilišta. Više...

Više