Kontaktirajte nas


Ured rektora

Kontakt osoba Telefon E-mail
Damir Vasilj 036/337-077 damir.vasilj@sum.ba
Maja Ereš 036/337-072 maja.eres@sum.ba
Slavica Džidić 036/337-070 mail@sum.ba

 

Službe

Služba Kontakt osoba Telefon E-mail
Služba za pravne poslove Branka Hrkać 036/337-073 branka.hrkac@sum.ba
Služba za opće poslove i javne nabave Ivo Karačić 036/ 446-345 ivo.karacic@sum.ba
Služba za financije i računovodstvo Tanja Popović 036/337-079 tanja.popovic@sum.ba
Služba za planiranje, analizu i izvršavanje Dragan Gabrić 036/446-348 dragan.gabric@sum.ba

 

Uredi

Uredi Kontakt osoba Telefon E-mail
Ured za međusveučilišnu suradnju Maja Medić 036/ 446-346 maja.medic@sum.ba
Ured za međunarodnu suradnju Inja Stojkić 036/446-347 inja.stojkic@sum.ba
Ured za odnose s javnošću Miroslav Vasilj 036/337-070 miroslav.vasilj@sum.ba
Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Luciana Boban 036/ 446-346 luciana.boban@sum.ba
Ured za podršku studentima s invaliditetom Monika Zovko 036/445-488 monika.zovko@sum.ba

 

Ustrojbene jedinice

Ustrojbena jedinica Telefon Fax E-mail
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet +387 36 337 102 +387 36 337 105 aptf@sum.ba
Akademija likovnih umjetnosti +387 39 708 578 +387 39 708 632 alu@sum.ba
Ekonomski fakultet +387 36 355 100 +387 36 355 130 dekanat@ef.sum.ba
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti +387 36 355 455 +387 36 355 458 fpmoz@sum.ba
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike +387 36 337 001 +387 36 337 012 office@fsre.sum.ba
Fakultet zdravstvenih studija +387 36 337 050 +387 36 337 051 fzs@fzs.sum.ba
Farmaceutski fakultet +387 36 312 791 +387 36 312 791 farf@sum.ba
Filozofski fakultet +387 36 355 400 +387 36 355 401 ff@sum.ba
Građevinski fakultet +387 36 355 000 +387 36 355 001 gf@sum.ba
Medicinski fakultet +387 36 335 600   mef@sum.ba
Pravni fakultet + 387 36 337 150 + 387 36 337 163 pf@sum.ba


0 / 20
0 / 30