Održan sastanak o realiziranju međunarodne tvornice učenja

Održan sastanak o realiziranju međunarodne tvornice učenja

Održan sastanak o realiziranju međunarodne tvornice učenja

Održan sastanak o realiziranju međunarodne tvornice učenja

Marija Bago

14.06.2019 11:52:30

364

Marija Bago

364

14.06.2019 11:52:30

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić je održao sastanak s članom savjeta vlade RH za Hrvate izvan RH i počasnim konzulom BiH Franjom Akmadžom, direktorom „HYUNDAI Motor Group, European TechnicalCenter“ dr. Jae Woon Lee, članom parlamenta Savezne države, glavnim tajnikom CDU-a.Hessen, SR Njemačka Manfredom Pentzom i s profesorom Tehničkog Sveučilišta  Fachbereich, Njemačka, Prof. Dr.-Ing. Clausom Breuerom.

Uz rektora Tomića na sastanku su sudjelovali prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zdenko Klepić i dekan Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike SUM-a Željko Stojkić.

Rektor Tomić je iskazao zahvalnost za partnerstvo koje su pružili u realiziranju međunarodne tvornice učenja i nadu da će se suradnja nastaviti. Gosti su rekli da im je drago da su u Mostaru te da su pronašli partnere za relaiziranje navedenog projekta i da će SUM biti nositelj europskih vrijednosti. Poslije sastanka posjetili su Franjevački samostan, knjižnicu gdje je i ukazana činjenica da su korijeni Sveučilišta tu počeli 1895. godine.

Loading...


U Hrvatsome domu hercega Stjepana Kosače svečano su promovirana 42 diplomanda Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomi...


Studentski izbori za akademsku 2019./2020. godinu održani su danas kada su svi studenti Sveučilišta u Mostaru mogli izići na biračka mjesta svoga matičnog fakulteta te dati svoj glas onom ka...


Senat Sveučilišta u Mostaru na redovitoj sjednici razmatrao je prijedlog Statuta Sveučilišta. Nakon  opsežne i konstruktivne javne rasprave jednoglasno je usvojen prijedlog Statu...