Održana izvanredna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije BiH

Održana izvanredna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije BiH

Održana izvanredna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije BiH

Održana izvanredna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije BiH

01.10.2021 12:52:07

457

457

01.10.2021 12:52:07

Izvanredna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao prof. dr. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, održana je na Univerzitetu u Sarajevu, a na dnevnom redu bila je samo jedna točka - rasprava o modelu angažiranja vanjskih suradnika u nastavnom procesu kao i način isplata ugovora na osnovu izrade domaćih i međunarodnih projekata na javnim sveučilištima/univerzitetima u FBiH.

Nakon višesatne rasprave svih rektora javnih sveučilišta/univerziteta, a imajući na umu da je Porezna uprava Federacije u proteklom razdoblju putem inspekcijskih nadzora rješenjima pogrešno utvrdila činjenično stanje, RZBiH/RKBiH cijeni važnim naglasiti sljedeće:

Činjenice

 • Porezna uprava Federacije BiH već duže vrijeme provodi aktivnosti provjere poslovanja sveučilišta/univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Sveučilišta/univerziteta poštuju sve zakonom propisane aktivnosti koje su vezane za provedbu pozitivnih zakonskih propisa na svim razinama i uredno izmiruju poreze i druge obveze.
 • RZBiH/RKBiH upoznao je Vladu FBiH i Ministarstvo financija FBiH o svojim stajalištima i praksi postupanja Porezne uprave FBiH.

Nalazi

Analizom inspekcijskih zapisnika s više sveučilišta/univerziteta primjećujemo brojne nelogičnosti i moguće nezakonitosti u postupanju:

 • Smatramo da Porezna uprava FBIH selektivno primjenjuje zakonske i druge propise ne uvažavajući da sveučilišta/univerziteti moraju u poslovanju primjenjivati cjelokupan set zakona, a posebno lex specialis zakone koji reguliraju područje visokog obrazovanja županija/kantona. Podsjećamo da su županije/kantoni jedini ustavom nadležni za područje visokog obrazovanja.
 • Smatramo da porezni inspektori postupaju na različite načine u interpretaciji činjenica i primjeni propisa prilikom inspekcijskog nadzora, a što se posebno odnosi na način izračuna poreza i doprinosa na angažman vanjskih suradnika, pristup u načinu izračuna poreza i doprinosa u realizaciji međunarodnih projekata, kao i oporezivanju rada na privremenim i povremenim poslovima, te ad hoc
 • Smatramo nedopustivim i krajnje štetnim prisiljavanje na postupanje koje je suprotno pozitivnim propisima te tehnički neizvodivo.
 • RZBiH/RKBiH ne isključuje mogućnost pokretanja postupaka za utvrđivanje odgovornosti institucija i pojedinaca pred nadležnim sudovima.
 • RZBiH/RKBiH informirat će međunarodne i domaće institucije, koje prate visoko obrazovanje i razvoj znanosti u Bosni i Hercegovini, o svim istaknutim navodima.
 • RZBiH/RKBiH smatra nedopustivim obračunavanje poreza po punoj stopi za naknade kod međunarodnih projekata na sveučilištu/univerzitetima. Smatramo da takva praksa narušava europsku perspektivu i standarde visokog obrazovanja i Bolonjskog procesa.
 • Naglašavamo da sve te i brojne druge aktivnosti dovode u pitanje organizaciju nastavnog procesa, prohodnosti nastavnika i studenata na javnim sveučilištima/univerzitetima u Bosni i Hercegovini i čini nesagledivu štetu razvoju cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva.
 • Smatramo da ovakvi postupci urušavaju znanstveno-istraživački rad kao temelj razvoja svakog, a posebno bosanskohercegovačkog društva.
 • Ističemo da postoje i brojni drugi primjeri o kojima ćemo izvještavati domaću i međunarodnu
 • Privrženi akademizmu i svim vrijednostima koje proistječu iz visokog obrazovanja, vodeći se načelom legalnosti sveučilišta/univerziteti razmatraju sve primjedbe utemeljene na zakonu i propisima i spremni su mijenjati prakse svoga poslovanja, ali nikako neće dopustiti da ovakve aktivnosti utječu na misije sveučilišta/univerziteta u društvu.

Stajalište

 • Navedene prakse nadležnih poreznih institucija mogu dovesti do gašenja sveučilišta/univerziteta kao najvažnije supstance razvoja društva i dovesti do urušavanja perspektive mladih ljudi i pojačati njihovo iseljavanje iz Bosne Hercegovine.
 • Polazeći od Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, kojim je precizirano da je djelatnost visokog obrazovanja od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu, ovakvim postupanjima taj se interes grubo narušava, a time i perspektiva bosanskohercegovačkog društva.
 • Apeliramo na nadležne vlasti da u dijalogu s visokoškolskim institucijama tj. sveučilištem/univerzitetima pronađu optimalan model u kojem će se uvažiti svi zakonski i drugi propisi te time dati nova perspektiva razvoja visokog obrazovanja i konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.
 • Vjerujemo da će time sve institucije na svim razinama značajno doprinijeti razvoju bosanskohercegovačkog društva u njegovoj europskoj perspektivi.

 

Loading...


Izložba renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retrospektiva, 1991. – 2021.“ svečano je otvorena...


Klauzure povodom aktivnosti u mandatu novog saziva Senata odvijale su se kroz cijeli tjedan na Sveučilištu u Mostaru, a zaključene su klauzurom na kojoj su razma...


Sveučilište u Mostaru organizira retrospektivnu izložbu renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retros...