Zaštitne maske SUM-a nose i zdravstveni djelatnici

Zaštitne maske SUM-a nose i zdravstveni djelatnici

Zaštitne maske SUM-a nose i zdravstveni djelatnici

Zaštitne maske SUM-a nose i zdravstveni djelatnici

28.05.2020 14:56:01

908

908

28.05.2020 14:56:01

Epidemiološka pravila koja su bila na snazi u vrijeme pandemije, ostala su na snazi kada je u pitanju boravak u zatvorenom prostoru, a odnosi se na nošenje zaštitnih maski. Primjer je prim. dr. Ljilja Džolan-Vukoja, pedijatar u Domu zdravlja Mostar i voditelj Službe za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina. 

Sveučilište u Mostaru izradilo je maske s logotipom, a s fotografije je vidljivo kako ih ne nose samo djelatnici SUM-a, nego i prijatelji Sveučilišta. U ovom slučaju su to zdravstveni djelatnici koji su istinski heroji, ne samo u borbi protiv pandemije, nego i svakodnevnom brigom o našem zdravlju.

Loading...


U organizaciji Studija logopedije Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru održana je prva web konferencija pod nazivom Afazija: Uzroci, Simptomi i Multidis...


Brojne uspješne i profilirane osobe u svojim profesijama stekle su teorijska i praktična znanja na Sveučilištu u Mostaru, a danas ih uspješno primjenjuju na pozicijama u različ...


SUMIT i CARNET na čelu sa voditeljem, doc. dr. Tomislavom Volarićem i pomoćnikom ravnatelja SRCA Miroslavom Milinovićem te Mijom Đerekom i Dubravkom Penezićem održali s...